Organisatie

De algemene en medische directie, de directie patiëntenzorg en een aantal ondersteunende diensten vormen de belangrijkste beleidsorganen.

Directiecomité UZA

Het directiecomité komt 2-wekelijks samen en is samengesteld uit de volgende leden: