Coronavirus COVID-19

Informatie voor patiënten en bezoekers
Meer details Meer details

Organisatie

De algemene en medische directie, de directie patiëntenzorg en een aantal ondersteunende diensten vormen de belangrijkste beleidsorganen.

Directiecomité UZA

Het directiecomité komt 2-wekelijks samen en is samengesteld uit de volgende leden: