Coronavirus COVID-19

Informatie voor patiënten en bezoekers
Meer details Meer details

Afspraak maken

Maak een afspraak via de afsprakencentrale op tel. +32 3 821 32 75.

Verwittig tijdig als u niet aanwezig kan zijn! Anders kan een bedrag van € 20 aangerekend worden.