Coronavirus COVID-19

Informatie voor patiënten en bezoekers
Meer details Meer details

Diabeteszorgtraject

Een zorgtraject organiseert de aanpak, de behandeling en de opvolging van patiënten met een chronische ziekte. Het berust op de samenwerking tussen 3 partijen:

  • uzelf als patiënt
  • uw huisarts
  • uw specialist (endocrinoloog)

Wat is het doel?

  • De organisatie van de zorg rond uw diabetes met uw huisarts als centrale coördinator.
  • Beter inzicht krijgen in diabetes door educatie en zelfcontrole.

Voor wie?

  • Voor patiënten met een diabetes type 2 die een globaal medisch dossier hebben en een behandeling volgen met 1 of 2 injecties (insuline of GLP-1) per dag
  • Voor personen bij wie de behandeling met tabletten onvoldoende blijkt en er een insulinebehandeling overwogen wordt.

Voorwaarde: u moet zich kunnen verplaatsen naar de huisarts voor controle. Alle 3 partijen moeten aan enkele voorwaarden voldoen.

Hoe?

  • Het zorgtraject start na ondertekening van een zorgtrajectovereenkomst door de 3 partijen.
  • Deze overeenkomst wordt verzonden naar het ziekenfonds.
  • Na goedkeuring is de overeenkomst 4 jaar geldig.

Meer weten?

Kijk op www.zorgtraject.be