Afspraak maken

U kan op de dienst endocrinologie, diabetologie en metabole ziekten terecht na verwijzing van uw huisarts of specialist. Indien u verwezen wordt, vragen we u uw verwijsbrief met voorgeschiedenis, medicatielijst en (indien mogelijk) resultaten van voorgaande onderzoeken te bezorgen via diabetologie [at] uza [dot] be.  

 
Verwittig tijdig als u niet aanwezig kan zijn! Anders kan een bedrag van €22,40 aangerekend worden.

  • Afspraken kunnen enkel worden gemaakt tussen 8:00 en 17:00.
  • Tijdens het weekend en op feest- en brugdagen zijn de raadplegingen gesloten en kunt u geen afspraak maken.
     

Wordt u doorverwezen? Dan is het nuttig om volgende zaken mee te brengen:

  • een verwijsbrief van uw huisarts of specialist
  • het resultaat van de laatste bloedafname
  • een volledige lijst van alle medicatie die u inneemt (niet alleen diabetesmedicatie)
     

Hebt u een toestel om zelf uw bloedsuikers te meten? Breng dat dan ook telkens mee naar de raadpleging.

Algemeen e-mailadres (niet voor afspraken): diabetologie [at] uza [dot] be

Hou je e-ID bij de hand

Hou je rijksregisternummer (zie achterkant e-ID) of BSN (Nederlandse patiënten) bij de hand als je belt.