De helix-partners slaan de handen in elkaar voor Cyber Security Awareness

De helix-partners slaan de handen in elkaar voor Cyber Security Awareness

Datum: 
27/01/2022

We leven steeds meer in een digitale wereld. Deze evolutie brengt een heleboel opportuniteiten, maar ook een pak  nieuwe uitdagingen met zich mee Met als grootste bezorgdheid:  hoe houden we  online informatie veilig?

Cyberincidenten hebben ernstige gevolgen voor de maatschappij en economie. Ook in de gezondheidszorg is deze trend duidelijk voelbaar. Met elektronische patiëntendossiers,  patiëntenportalen en burgers die ook privé steeds vaker digitaal gaan, zijn we als Helix-netwerk steeds kwetsbaarder voor cyberaanvallen.

De data die circuleren binnen de gezondheidszorg zijn dermate gevoelig en persoonlijk, dat investeren in optimale veiligheid van onze netwerk- en informatiesystemen een evidente noodzaak is.

Digitale veiligheid regelen en garanderen is echter een gedeelde verantwoordelijkheid. Uiteraard  speelt de organisatie en architectuur van ICT hierin een sleutelrol, anderzijds is er de zogenaamde human firewall. Hoe alert zijn mensen zelf ? Hoe voorbereid zijn zij op cyberaanvallen? Hoe ‘bewust’ zijn onze medewerkers?  Sensibiliseringstrainingen kunnen helpen voorkomen dat ze een makkelijk doelwit vormen.

Daarom lanceerde het Europees Sociaal Fonds (ESF) een oproep om de ontwikkeling van basisvaardigheden rond cybersecurity te stimuleren in Vlaamse ondernemingen.

De partners van het helix-netwerk (AZ Klina Brasschaat, UZA Edegem, AZ Monica Antwerpen en Deurne, AZ Voorkempen Malle en AZ Rivierenland Rumst en Bornem) aarzelden dan ook geen seconde om in te gaan op deze oproep en samen een opleidingsaanbod uit te werken op maat van de zorg. We doopten het project CYZO: cybersecurity in de zorg ( gesubsidieerd door ESF). Het opleidingsaanbod dat wij binnen CYZO zullen uitwerken, kan nadien andere zorginstellingen  en –actoren helpen om hun digitale veiligheid te verbeteren. Voor het aanbieden en verspreiden van het CYZO-opleidingstraject  kunnen we rekenen op de steun van bestaande netwerken, zoals Zorgnet Icuro.

De helix-ziekenhuizen werken hiervoor samen met Phished, een autoriteit op vlak van cybersecurity met expertise in het verhogen van de bewustwording over cyberaanvallen. Zij hebben in hun aanbod al een Phished academy, van waaruit het opleidingsaanbod van CYZO zal vertrekken.

Dat aanbod zal bestaan uit algemene opleidingen en specifieke modules op maat van drie medewerkersprofielen in de organisatie: zorgpersoneel, niet-zorg-medewerkers en administratie. In een volgende fase (na de afronding van dit door ESF gesubsidieerde project) zullen we het pakket ook aanbieden aan patiënten, in zowel traditionele als innovatieve opleidingsvormen. Iederéén is immers gebaat bij een opleiding rond waakzaamheid. We willen met het CYZO-project de strijd tegen cybercriminaliteit stevig aangaan en hopen op een maximaal bereik en dito resultaat.

Blijf op de hoogte van nieuws in het UZA via Twitter @uzanieuws en Facebook