Coronavirus COVID-19

Informatie voor UZA-patiënten en bezoekers | Reserveer hier een afspraak voor een PCR-test
Meer details Meer details

Cochleair implantaat (CI)

Een cochleair implantaat (CI) is een elektronisch hoorapparaat dat bij dove of ernstig gehoorgestoorde mensen het gehoor gedeeltelijk herstelt.

Hoe werkt een cochleair implantaat?

Een CI bestaat uit:

 • een inwendig deel dat operatief onder de huid geplaatst wordt
 • een uitwendige spraakprocessor die achter het oor wordt gedragen en met een kabeltje verbonden is aan een zendspoel
   

Bekijk hier een filmpje over de werking van een cochleair implantaat.

Werking van een cochleair implantaat

 1. De microfoon van de spraakprocessor vangt geluidsgolven op.
 2. De spraakprocessor vertaalt de geluidsgolven in een speciaal patroon van elektrische pulsen.
 3. De pulsen worden via een kabeltje naar de spoel geleid en via radiofrequentie doorgezonden naar het inwendig deel van het CI (de neurostimulator).
 4. Het implantaat zendt het speciaal patroon van elektrische pulsen naar de elektroden in het slakkenhuis.
 5. De elektrische pulsen stimuleren de gehoorzenuw die het signaal doorstuurt naar de hersenen. Daar wordt het signaal herkend als geluid.
 

Wie komt in aanmerking voor een cochleair implantaat?

Personen met:

 • eenzijdige doofheid (al dan niet in combinatie met oorsuizen)
 • partiële doofheid (restgehoor)
 • een ernstig gehoorverlies in beide oren 

Selectieprocedure

Om na te gaan of u een goede kandidaat bent voor een cochleair implantaat en u zo goed mogelijk te informeren zal het CI-team een selectieprocedure uitvoeren. Deze procedure bestaat uit:

 • informatieve gesprekken met het CI-team
 • een neuropsychologisch onderzoek
 • audiometrische onderzoeken
 • een AN-batterij onderzoek
 • een vestibulair onderzoek
 • medische beeldvorming

De resultaten van de verschillende onderzoeken worden tijdens een multidisciplinair teamoverleg besproken waarna er bepaald zal worden of u al dan niet in aanmerking komt voor een CI. Op het einde van de procedure zullen de resultaten met u besproken worden en wordt er samen met u een beslissing genomen.

Indien gewenst, kan u na dit eindgesprek, via onze maatschappelijk werker contactgegevens opvragen van een CI-gebruiker.

In België wordt terugbetaling voorzien voor een cochleair implantaat indien aan bepaalde criteria wordt voldaan.

Hoe gebeurt de plaatsing van een cochleair implantaat?

De NKO-chirurg plaatst het CI tijdens een operatie onder algemene narcose. De operatie gebeurt meestal in dagziekenhuis of met één overnachting. U bent 3 à 4 weken werkonbekwaam. Gedurende 3-5 dagen na de ingreep draagt u een drukverband rond het hoofd. De risico’s verbonden aan de CI operatie zijn gering en worden door de chirurg met u besproken.

Na de operatie functioneert het implantaat nog niet. Als u helemaal genezen bent van de operatie (na twee tot vier weken) gebeurt de eerste afregeling en heeft de u de eerste ‘geluid– en hoorsensatie’.

Laatst aangepast: 25 november 2021