Coronavirus COVID-19

Informatie voor patiënten en bezoekers
Meer details Meer details

Cochleair implantaat (CI)

Een CI is een elektronisch hoorapparaat dat bij dove of ernstig gehoorgestoorde mensen het gehoor gedeeltelijk herstelt.

Het CI wordt operatief ingeplant (inwendig deel) en geactiveerd door een toestel (de spraakprocessor), dat achter het oor wordt gedragen (uitwendig deel).

Hoe werkt een cochleair implantaat?

Bekijk hier een filmpje over de werking van een cochleair implantaat.

Een CI stimuleert rechtstreeks de gehoorzenuw via elektrische pulsen. Op die manier wordt het niet-werkende deel van het binnenoor omzeild. Het CI vervangt de werking van het binnenoor en overbrugt hierbij buiten-, midden- en binnenoor. Hierdoor kunnen ernstig gehoorgestoorde personen opnieuw klanken, geluiden en spraak waarnemen.

Werking van een cochleair implantaat

  1. Geluiden worden opgevangen door een microfoon.
  2. De geluiden worden door de spraakprocessor vertaald in een speciaal patroon van elektrische pulsen.
  3. De pulsen worden via een kabeltje naar een spoel geleid en via radiofrequentie doorgezonden naar het inwendig deel van het CI (de neurostimulator).
  4. Het implantaat zendt het speciaal patroon van elektrische pulsen naar de elektroden in het slakkenhuis.
  5. De elektrische pulsen stimuleren de gehoorzenuw die het signaal doorstuurt naar de hersenen. Daar wordt het signaal herkend als geluid.
 

Wie komt in aanmerking voor een cochleair implantaat?

Zowel personen met eenzijdige doofheid (al dan niet in combinatie met oorsuizen), partiële doofheid (restgehoor) als personen met een ernstig gehoorverlies in beide oren kunnen baat hebben bij een cochleair implantaat.

Selectieprocedure

Om na te gaan of u een goede kandidaat bent voor een cochleair implantaat en u zo goed mogelijk te informeren zal een selectieprocedure worden uitgevoerd door het CI-team. Deze procedure bestaat uit een medische, audiologische, psychologische evaluatie een gesprek bij de maatschappelijk werker, radiologische onderzoeken en een logopedisch onderzoek.

De resultaten van de verschillende onderzoeken worden tijdens een multidisciplinair teamoverleg besproken waarna er bepaald zal worden of u al dan niet in aanmerking komt voor een CI. Op het einde van de procedure zullen de resultaten met u besproken worden en wordt er samen met u een beslissing genomen.

Indien gewenst, kan u na dit eindgesprek, via onze maatschappelijk werker contactgegevens opvragen van een CI gebruiker.

In België wordt terugbetaling voorzien voor een cochleair implantaat indien aan bepaalde criteria wordt voldaan.

Hoe gebeurt de plaatsing van een cochleair implantaat?

De NKO-chirurg plaatst het CI tijdens een operatie onder algemene narcose. De operatie gebeurt meestal in dagziekenhuis of  met één overnachting. U bent 3 à 4 weken werkonbekwaam. Gedurende 3-5 dagen na de ingreep draagt u een drukverband rond het hoofd. De risico’s verbonden aan de CI operatie zijn gering en worden door de chirurg met u besproken.

Na de operatie functioneert het implantaat nog niet. Als u helemaal genezen bent van de operatie (na twee tot vier weken) gebeurt de eerste afregeling en heeft de u de eerste ‘geluid– en hoorsensatie’.

Deze informatie werd laatst aangepast op donderdag 25 februari 2021 - 14:02
Auteur(s): Team