Raadplegingen

In het UZA kan je terecht voor een brede waaier aan gespecialiseerde behandelingen. Kom je binnenkort op consultatie? 

Om het je zo gemakkelijk mogelijk te maken, zetten we alle praktische informatie voor jou op een rijtje.

Checklist: wat neem ik mee op raadpleging?

Om de formaliteiten vlot te laten verlopen, breng je het best een aantal zaken mee naar je consultatie. We sommen ze graag voor je op.

Neem steeds je eID, KidsID of ISI+-kaart mee naar het UZA

Dat is belangrijk, want alleen op die manier kunnen we de derdebetalersregeling toepassen. Daarbij betaal je alleen jouw deel van de kosten aan de zorgverlener (remgeld) en worden andere kosten rechtstreeks door je ziekenfonds vergoed. 

Heb je vanaf 01/01/2025 je eID, KidsID of ISI+-kaart niet bij in het ziekenhuis? Dan betaal je steeds een voorschot voor medische verstrekking. Zonder het inlezen van je eID, ISI+-kaart of KidsID, laat de regelgeving een derdebetalersregeling niet meer toe.

Checklist

Voor je inschrijving:

 • Elektronische identiteitskaart (e-ID), KidsID, ISI+-kaart
 • Telefoonnummer of gsm-nummer
 • Naam en adres van je huisarts
 • Naam en adres van de verwijzende arts
   

In de volgende gevallen heb je nog extra gegevens nodig:

 • Bij een arbeidsongeval:
  - Naam en adres van de werkgever
  - Naam en adres van de verzekeringsmaatschappij
  - Datum ongeval
  - Schadegevalnummer (indien gekend)
  - Polisnummer
 • Voor een expertise heb je ook de verwijsbrief van de opdrachtgever voor de expertise nodig.
 • Als dat voor jou van toepassing is, breng je ook een waarborgregeling van een OCMW of betalingsverbintenis van een andere instantie die borg staat voor de betaling van de kosten mee.
 • Voor patiënten met een buitenlandse verblijfplaats (domicilie):
  - Verzekeringskaartje of formulier E112 of garantieverklaring van je zorgverzekeraar
  - Europese Ziekteverzekeringskaart

Voor het medisch team

 • Overzicht van geneesmiddelen die je inneemt. 
 • Indicatie van eventuele allergieën
 • Medische documenten waarover je beschikt: verwijsbrief van je huisarts of verwijzende arts, radiografieën, laboresultaten, vaccinatiekaart en bloedgroepkaart.
   
Laatst aangepast: 21 maart 2024
Auteur(s):