Coronavirus COVID-19

Informatie voor UZA-patiënten en bezoekers | Reserveer hier een afspraak voor een PCR-test
Meer details Meer details

Centrum voor gedragstherapie bij vermoeidheid en functionele klachten (CGVF)

Centrum voor gedragstherapie bij vermoeidheid en functionele klachten (CGVF)

U kent het verhaal: u hebt last van ernstige vermoeidheid of andere lichamelijke klachten en na verwijzing naar een specialist krijgt u te horen dat er geen lichamelijke oorzaak voor uw klachten werd gevonden. Of na behandeling blijft u toch met uw klachten zitten. Hoewel het feit dat er geen ‘probleem’ (meer) is, goed nieuws zou moeten zijn, voelt dit niet zo aan.

Door de complexiteit van functionele klachten is een therapie gericht op één factor vaak weinig efficiënt. Het is erg moeilijk zelf in te schatten welke zaken belangrijk zijn om te herstellen. De meeste patiënten ondervinden dat de noodzakelijke gedragsveranderingen bovendien moeilijk uit te voeren zijn en hervallen snel in oude gewoonten. Bij lang aanhoudende klachten ontstaan dikwijls emotionele moeilijkheden die de klachten verder onderhouden. Deze verschillende factoren dienen te worden aangepakt, maar ook de juiste volgorde is daarbij van belang. Daarvoor kunt u terecht bij het Centrum voor Gedragstherapie bij Vermoeidheid en functionele klachten (CGVF). 

Voor wie?

Het Centrum voor Gedragstherapie bij Vermoeidheid en functionele klachten (CGVF) richt zich op een brede groep patiënten met vermoeidheid en functionele klachten waarbij overbelasting een rol kan spelen:

chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS), chronische moeheid, fibromyalgie, spasmofilie/ autonome dysfunctie, chronische hyperventilatie met vermoeidheid, postinfectieuze asthenie, post-operatieve pijn, prikkelbare darmsyndroom …

Vooraleer de patiënt zich bij het CGVF aanmeldt, moet de medische problematiek al volledig onderzocht zijn, zodat de rol van psychische en sociale factoren meer uitgediept kan worden.

Gedragstherapie

Cognitieve Gedragstherapie (CGT) is een behandelmethode ondersteund door wetenschappelijk onderzoek (evidencebased). De therapie sluit goed aan bij de medische wereld en wordt steeds vaker toegepast.

Uit het onderzoek naar CGT bij vermoeidheid en functionele klachten kwamen heel wat behandelrichtlijnen voort.

Bij gedragstherapie wordt gewerkt in het hier en nu, met problemen die zich in het huidige functioneren stellen. De doelstelling is om het functioneren te verbeteren door te werken aan gedrag, voelen en denken.

Vanuit de gedragstherapie wordt een samenwerkingsrelatie opgebouwd. De therapeut is als een coach die samen met de patiënt uitzoekt waar werkpunten zitten. Het is echter de patiënt zelf die aan de slag gaat (o.a. via huiswerkopdrachten).

Oriëntatietherapie

Het behandeltraject voor patiënten met vermoeidheid en functionele klachten wordt het best voorbereid. Dat kan door oriëntatietherapie.

Doelstelling

Omdat functionele klachten complex zijn, moet de hele situatie van de patiënt in kaart worden gebracht. Op basis daarvan wordt een multidisciplinair advies gegeven rond de te bewerken factoren. Die aanzet is een belangrijke basisvoorwaarde om de slaagkans van latere behandelingen te verhogen.

Inhoud

 • Socio-anamnestisch gesprek
 • Psychodiagnostische testing
 • Oriëntatiegesprek psycholoog
 • Multidisciplinair advies/doorverwijzing

Er wordt gewerkt vanuit het biopsychosociaal model. Elk lichaam wordt door biologische, psychische en sociale factoren beïnvloed. Bij een langdurig onevenwicht tussen draagkracht en draaglast, ontstaan vaak lichamelijke klachten. Die worden verder onderhouden door verschillende factoren.

Mogelijke verdere trajecten binnen het CGVF

Gericht op het doorbreken van onderhoudende factoren.

 • Educatietherapie:
  5 groepssessies, 2 individuele gesprekken
 • Doorgedreven therapie:
  14 groepssessies, 3 individuele gesprekken

Praktische informatie

Hoe aanmelden?

Aanmelding gebeurt telefonisch en is mogelijk na verwijzing door huisarts of specialist. Voorwaarde is dat de patiënt reeds medisch werd gescreend en somatische aandoeningen worden behandeld door huisarts of/en specialist.

Kostprijs?

Voor de oriëntatietherapie betaalt u 200 euro. U dient voor de start te betalen aan de kassa naast het onthaal van het UZA, cash of met bankkaart.

Meer informatie?

Voor aanvullende informatie kan u terecht bij het onthaal van het CGVF: tel +32 3 821 45 88 elke werkdag van 9-12u of via cgvf [at] uza [dot] be.

Wegbeschrijving:

UZA, CGVF, route 1
Drie Eikenstraat 655, 2650 Edegem
GPS-coördinaten: 51.15500, 4.41220
Belangrijk: de parking van het UZA bereikt u via het rondpunt in de Drie Eikenstraat 655, 2650 Edegem.

Team

 • Jela Illegems
 • Riet Van Royen