Coronavirus COVID-19

Informatie voor UZA-patiënten en bezoekers | Reserveer hier een afspraak voor een PCR-test
Meer details Meer details

Financiële informatie

We geven je graag een woordje uitleg bij de factuur die je kan verwachten na een raadpleging.

Betalingsvoorwaarden

Facturen in het UZA worden steeds verzonden 6 tot 8 weken na de behandeling.

De rekeningen zijn betaalbaar binnen de 30 dagen na factuurdatum door middel van een overschrijvingsformulier/Doccle/POM.

Onze facturen worden opgesteld onder voorbehoud van alle onkosten en/of prestaties die tot op heden nog niet in rekening werden gebracht. Om geldig te zijn dienen eventuele betwistingen binnen dezelfde termijn schriftelijk aan het ziekenhuis te worden overgemaakt ter attentie van de dienst debiteurenadministratie.

Voor elke som, niet betaald 30 dagen na de factuurdatum rekent het UZA van rechtswege een forfaitaire schadevergoeding aan van 40 euro eventueel verhoogd met nalatigheidinteresten, onverminderd een administratieve kost van 10 euro bij betaling na 30 dagen en nog eens extra 15 euro bij betaling na 60 dagen. Om geldig te zijn dient elk protest ingediend te worden binnen de 30 dagen.

Ingeval van tekortkoming van UZA aan haar leveringsplicht voor de verkoop van geneesmiddelen en andere goederen in de zin van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming, heeft de patiënt recht op een forfaitaire vergoeding van 10% op het aankoopbedrag van de te leveren goederen met een minimum van 40 euro.

Elke adreswijziging dient door de patiënt meegedeeld te worden aan het UZA. De factuur en de herinneringen op deze factuur zullen verzonden worden naar het door de patiënt opgegeven adres. Het UZA behoudt zich echter het recht voor alle facturen en briefwisseling naar het wettelijke adres te sturen. Indien de post onbestemd terug komt naar het UZA, zullen deze facturen worden doorgestuurd naar onze gerechtsdeurwaarder voor verdere opvolging.

Eventuele betwistingen vallen uitsluitend onder de bevoegdheid, al naargelang het bedrag, van de Rechtbank van Eerste Aanleg van Antwerpen, afdeling Antwerpen, hetzij het Vredegerecht Zevende Kanton Antwerpen.

Bij vragen over de factuur of betalingsmoeilijkheden kan u contact opnemen met de debiteurenadministratie:

  • Telefonisch op het nummer 03/821.31.28 (alle werkdagen tussen 9:00 en 12:00)
  • Via email op facturen [at] uza [dot] be
  • Via een brief ter attentie van UZA Debiteurenadministratie, Drie Eikenstraat 655, 2650 Edegem.

Gelieve in alle gevallen uw factuurnummer te vermelden.

Laatst aangepast: 13 augustus 2020
Auteur(s):