Coronavirus COVID-19

Informatie voor patiënten en bezoekers
Meer details Meer details

Belangrijke afspraken

Elke patiënt kijkt uit naar zijn bezoek. Voor een goed verloop vragen we u een aantal richtlijnen na te leven. Zo is het voor de rust van de patiënten en de veiligheid in het ziekenhuis belangrijk dat u de bezoektijd respecteert en de stilte bewaart.

Er gelden momenteel specifieke richtlijnen voor raadplegingen, (dag)opnames en bezoek.

Lees ze hier

Afspraken in het belang van de patiënten

! Het UZA neemt in het kader van het coronavirus COVID-19 uit voorzorg enkele maatregelen voor bezoekers. Lees er hier alles over. 

Bezoekuren

Voor de rust van onze patiënten is het belangrijk dat u de bezoekuren respecteert en de stilte bewaart.

Roken

Roken is dodelijk. In het UZA geldt een absoluut rookverbod.

Roken is enkel toegelaten in de voorziene zones buiten:

  • tegenover de ingang van het UZA
  • aan de uitgang van het Auditorium Kinsbergen (route 12)

Gelieve de asbakken te gebruiken en peuken niet op de grond te gooien.

Gsm-gebruik

Het gebruik van een gsm is aan een aantal strikte voorwaarden verbonden. In zones waar medische apparatuur gebruikt wordt is gsm-gebruik verboden. Schakel uw gsm zeker uit op de volgende afdelingen:

  • intensieve zorg
  • neonatologie
  • spoedgevallen

Onze medewerkers maken gebruik van draadloze telefoontoestellen die geen risico op storingen geven. Het zijn geen gsm-toestellen.

Routenummers

In het UZA geven routenummers u de weg aan naar de plaats waar u moet zijn. U vindt de routenummers op de grijze bordjes die u overal aan het plafond ziet hangen. Ze brengen u snel op de juiste plaats.

Brand

In geval van brand vragen we u rustig te blijven en meteen een verpleegkundige te verwittigen. Gebruik ook nooit de lift als er brand uitbreekt. In het gehele ziekenhuis zijn er brandblusapparaten en brandslangen aanwezig.