Zwangerschapscontroles

Tijdens zwangerschapscontroles controleert de gynaecoloog uw gezondheid en die van uw baby. Standaard komt u tijdens het eerste semester van de zwangerschap om de vier weken op controle (week 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36) en vervolgens wekelijks of tweewekelijks. Lees hieronder wat u tijdens deze zwangerschapscontrules kunt verwachten.

Hoe verlopen zwangerschapscontroles?

Eerste zwangerschapscontrole

8 tot 10 weken na de laatste regels raden we een eerste controle aan. Tijdens deze eerste zwangerschapscontrole wordt de zwangerschap bevestigd, en maken we een (vaginale) echografie om te zien hoeveel baby’s er zijn, hoe groot de baby(‘s) is/zijn en of het/de hartje(s) kloppen. Tijdens de eerste controle controleert de gynaecoloog ook uw gewicht, uw bloed en uw urine.

Vervolgcontroles

Tijdens de vervolgcontroles onderzoekt en beoordeelt de gynaecoloog (soms):

 • Uw lichaamsgewicht
 • Uw bloed, bloeddruk en polsslag
 • Uw urine
 • De hartslag van uw baby
 • De ligging van uw baby
 • De groei van uw baby, uw baarmoeder en uw buik
 • De bewegingen van uw baby

Echografie

Via een echografie volgen we of uw baby zich goed ontwikkelt. Dit onderzoek wordt uitgevoerd op verschillende momenten in de zwangerschap. Bij elke echografie maken we verschillende types beelden. Zowel de gewone beelden als de 3- en 4-dimensionale beelden en de kleurendopplermetingen.

Echografie in het eerste trimester (rond 12 weken)

Rond 12 weken nemen we een eerste echografie, zodat we de organen van de baby(‘s) kunnen beoordelen. De echo gebeurt soms vaginaal, maar meestal abdominaal. We voeren een paar heel speciale testen op de echografie uit, die toelaten om eventuele problemen vroegtijdig op te sporen.

De doelen van deze echo zijn:

 • Bevestigen van de zwangerschap en hartactiviteit
 • Bepalen van de zwangerschapstermijn
 • Bij meerlingen: ééneiïg of twee-eiïg
 • Opmeten van de nekplooi
 • Opsporen van grote structurele afwijkingen

Echografie in het tweede trimester (rond 20 weken)

De tweede echo vindt plaats in het tweede trimester (20 weken). Deze gebeurt meestal abdominaal. 

De doelen van deze echo zijn:

 • Gedetailleerd anatomisch onderzoek van de foetus om mogelijke foetale afwijkingen op te sporen. Bv. spina bifida (“open ruggetje”), hartafwijkingen, gespleten lip …
 • Lokaliseren van de placenta
 • Meten van de doorbloeding van de placenta naar de baby (afwijkende bevindingen kunnen wijzen op pre-eclampsie en groei-achterstand)
 • Bij een verhoogd risico op vroeggeboorte: meten van de lengte van de baarmoederhals

Echografie in het derde trimester (rond 30 weken)

De derde echografie gebeurt in het derde trimester (30 weken). De doelen van deze echo zijn:

 • het opsporen van eventuele groei-afstand
 • het bewaken van de foetale ontwikkeling.

Screening: risicoberekening

Voor wie dit wenst, kunnen we tijdens het eerste trimester van de zwangerschap de kans berekenen op een chromosoomafwijking bij uw kindje (bv. syndroom van Down). Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van de Niet-Invasieve Prenatale Test (NIPT). Bij de eerste zwangerschapsconsultatie zal u uitleg krijgen over deze test. Ook indien u ervoor kiest geen risicoberekening uit te voeren, wordt altijd een eerste-trimesterechografie uitgevoerd met nekplooimeting en zo nauwkeurig mogelijk nazicht van uw baby. 

De screening is een kansberekening, geen diagnose. Deze screening bevat geen risico’s voor moeder en/of kind, maar moet goed overwogen worden. Bij een afwijkende screening wordt een vlokkentest of vruchtwaterpunctie voorgesteld voor een definitieve diagnose. Aan deze onderzoeken zijn wél risico’s verbonden, zoals een miskraam. Als u op voorhand beslist dat u deze onderzoeken niet wenst, dan is een screening overbodig.

Meer informatie vindt u onder prenatale diagnose.

Dopplermeting

Op 12 weken bieden we ook een Dopplermeting van de grote bloedvaten van de moeder aan, om het risico op een zwangerschapsvergiftiging (pre-eclampsie) in te schatten.

Rondleidingen

We organiseren regelmatig rondleidingen voor zwangere vrouwen en hun partners. Hierbij krijgt u informatie over het verloop van de opname, de bevalling, de zwangerschapsbegeleiding en kunt u bij ons met al uw vragen terecht.

Laatst aangepast: 19 november 2019
Auteur(s): Team prenatale diagnose