Ziekte van Parkinson

De ziekte van Parkinson is een hersenziekte waarbij zenuwcellen langzaam afsterven. De ziekte ontstaat meestal op latere leeftijd, maar in 1 op de 10 gevallen begint de ziekte voor de patiënt 40 jaar is. Bij vrouwen komt de ziekte veel vaker voor dan bij mannen.

Wat zijn de symptomen van parkinson?

  • stijfheid van de ledematen
  • trager voortbewegen
  • trillen of beven
  • voorovergebogen houding
  • uitdrukkingsloos gezicht

Wat zijn de oorzaken van parkinson?

Erfelijkheid zou een rol spelen, maar is niet altijd de bepalende factor. Ook een vergiftiging met zware metalen, een hersenontsteking of kleine beroertes (herseninfarcten) kunnen parkinson veroorzaken.

Hoe wordt de diagnose gesteld?

De neuroloog zal samen met u de symptomen overlopen. Daarnaast kan een DAT-scan uitgevoerd worden om in de hersenen een verlies op te sporen van dopamineproducerende cellen. U krijgt dan een licht radioactieve stof ingespoten die zich verspreidt in het lichaam. De scan meet de radioactieve straling en brengt zo op basis van de ingespoten stof een bepaald lichaamsproces in beeld. Zo kunnen stoornissen aan het licht komen die eigen zijn aan een bepaalde ziekte, vaak in een heel vroeg stadium. Dat is een hele vooruitgang omdat artsen vroeger enkel konden afgaan op de symptomen en dat impliceerde dat de ziekte pas in een gevorderd stadium kon opgespoord worden.

Hoe wordt de ziekte van Parkinson behandeld?

De ziekte van Parkinson is ongeneeslijk. Dankzij medicatie kunnen de symptomen van Parkinson onderdrukt worden. Sommige mensen krijgen via een pompje continu medicatie toegediend. Dat gebeurt via een katheter in de dunne darm en een extern pompje. Zij kunnen dan de dosis aanpassen volgens hun behoefte. Soms kan neuromodulatie een uitkomst bieden. Hierbij worden de zenuwbanen beïnvloed zodat u weer controle krijgt over uw bewegingen. Daarnaast is ergotherapie zeer nuttig om het leven van de patiënt gemakkelijker te maken. De dienst fysische geneeskunde ontwikkelde samen met neurologie een bewegingsprogramma op maat. Ook mindfulness kan parkinsonpatiënten helpen.

Laatst aangepast: 19 november 2021
Auteur(s): Team neurologie