Coronavirus COVID-19

Informatie voor patiënten en bezoekers
Meer details Meer details

Wiegendood

Wiegendood is het plots en onverwachts overlijden van een baby jonger dan 1 jaar. Na grondig onderzoek inclusief een autopsie blijft de oorzaak vaak onverklaard. Wiegendood komt zelden voor (1 op 30.000 baby's).

Wat zijn risico's voor wiegendood?

Wiegendood is niet volledig uit te sluiten. Er is wel aangetoond dat bepaalde kindjes een verhoogd risicoprofiel hebben.

 • Er wordt gerookt in de thuisomgeving van de baby.
 • Extreem te vroeg geboren baby's: zwangerschapsleeftijd <30 weken of geboortegewicht < 1500 kg.
 • De mama gebruikt drugs.
 • Er was een groeiachterstand tijdens de zwangerschap.

Wat kunt u doen om wiegendood te voorkomen?

Preventieve maatregelen

Deze maatregelen kunnen helpen om wiegendood te voorkomen:

 • Laat uw baby niet op de buik slapen.
 • Zorg ervoor dat het in de kamer waar uw kind slaapt niet warmer is dan 20°C.
 • Dek uw kind niet overdadig toe.
 • Vermijd blootstelling aan rokers.

Preventieve thuismonitoring

Een thuismonitor zorgt voor een duidelijk beeld van het hart- en ademhalingspatroon tijdens de slaap van uw kindje.

Voor wie is thuismonitoring aangewezen?

 • Een cardiorespiratoire thuismonitor kan enkel, onder strikte voorwaarden, op medisch advies bekomen worden.

Hoe werkt thuismonitoring?

De thuismonitor registreert continu de hartslag en de ademhaling van uw kindje. Wijkt deze teveel af van de standaardwaarden? Dan gaat er een alarm af.

Ouders met een thuismonitor worden intensief begeleid. Daarbij hoort ook:

 • uitleg over het doel en het gebruik van de monitor
 • reanimatielessen
 • begeleiding door een psychologe of sociaal verpleegkundige (soms)
Deze informatie werd laatst aangepast op vrijdag 03 juli 2015 - 14:07
Auteur(s): Team