Whole Body Jodium

Wat is een radiojodiumscan?

Een radiojodiumscan is een onderzoek waarbij we radioactief jodium toedienen, ook wel tracer genoemd, om resterend schildklierweefsel en eventuele haarden op afstand te kunnen opsporen. Afhankelijk van de reden voor het onderzoek, zal er een overzichtsopname van heel het lichaam en/of detailopnames van een deel van het lichaam gebeuren.

Indien nodig kunnen er aanvullend SPECT-beelden gemaakt worden. Hierbij draait het toestel rond een deel van het lichaam om zo driedimensionale beelden te maken. Een CT-scanner werkt met röntgenstralen en maakt zeer gedetailleerde beelden van de anatomie van het lichaam. Door combinatie van beide onderzoeken (SPECT-CT-beelden) kunnen we zogenaamde fusiebeelden maken. Dit betekent dat gevonden afwijkingen op de SPECT-scan onmiddellijk en precies gelokaliseerd kunnen worden in het lichaam, dankzij de anatomische informatie van de CT-scan. Voor deze CT-scan worden er geen radiologische contrastvloeistoffen gebruikt.

Hoe bereidt u zich voor?

 • U moet 4 uur nuchter zijn voor de toediening van het radioactief jodium, tot 2 uur na de toediening. Water drinken is wel toegestaan.
 • Schildkliermedicatie moet in overleg met uw arts gestaakt worden. Als alternatief voor het stopzetten van deze medicatie, kan er een voorbereiding gebeuren met recombinant humaan TSH (Thyrogen®). Deze medicatie wordt 48 uur en 24 uur voor toediening van het radioactief jodium ingespoten in een spier. In dat geval hoeft u dus niet te stoppen met de schildkliermedicatie. Uw arts beslist welke optie voor u het beste is.
 • Jodium aanbrengen op de huid en jodiumhoudende contrast- en/of geneesmiddelen dienen vermeden te worden.
 • Vermijd het eten van zeevis vanaf 7 dagen voor de toediening van het radioactief jodium. Vanaf 4 dagen voor de toediening van het radioactief jodium dient u een jodiumbeperkt dieet te volgen.
 • Dit onderzoek gebeurt niet in geval van zwangerschap. Overleg met uw arts. Zeg ons op voorhand als u mogelijk zwanger bent.
 • Indien u borstvoeding geeft, moet u dit stopzetten. Overleg met uw arts. Zeg ons op voorhand als u borstvoeding geeft.
 • Om praktische redenen mag slechts één familielid of begeleider meekomen tijdens de voorbereiding op het onderzoek. Kinderen of zwangere vrouwen zijn niet toegelaten.

Hoe verloopt het onderzoek?

Voor het onderzoek

Voorbereiding met recombinant humaan TSH (Thyrogen®):

 • Dag 1 en 2 (maandag en dinsdag): toediening van Thyrogen® in de spier
 • Dag 3 (woensdag): toediening van een capsule radioactief jodium via de mond
 • Dag 5 (vrijdag): scan van het lichaam

In geval van een scan vóór toediening van een therapeutische dosis radioactief jodium:

 • Dag 1 (woensdag): toediening van een capsule met een lage dosis radioactief jodium via de mond
 • Dag 3 (vrijdag): scan van het lichaam

Na toediening van de tracer is het belangrijk extra te drinken (minstens 1 liter) en frequent te plassen.

Het onderzoek

 • Het onderzoek start met een lege blaas. Vlak voor de start van het onderzoek vragen we u te gaan plassen.
 • Afhankelijk van de reden voor het onderzoek zal er een overzichtsopname van heel het lichaam en/of detailopnames van een deel van het lichaam gebeuren. Indien nodig kunnen er aanvullend SPECT-CT-beelden gemaakt worden.
 • Afhankelijk van het aantal en type opnames kan het onderzoek in totaal zo’n 45 tot 60 minuten duren.
 • Blijf tijdens het onderzoek zo goed mogelijk stil liggen.

Na toediening van het product

 • U mag zelf met de wagen naar huis rijden.
 • U mag gewoon eten en drinken.
 • Ook na het onderzoek is het belangrijk om extra te drinken.
 • Vermijd langdurig (>2 uur) en zeer dicht (<50 cm) contact met zwangere vrouwen en jonge kinderen (<12 jaar), gedurende 2 weken na toediening van de tracer (vb. samen televisie kijken met het kind op de schoot).

Resultaten

De resultaten worden bezorgd aan uw behandelende arts. Hij of zij bespreekt ze met u.

Ongemakken en bijwerkingen

 • De beeldvorming kan 45 tot 60 minuten duren. U moet tijdens het onderzoek zo goed mogelijk stil blijven liggen op de onderzoekstafel.
 • Er zijn geen bijwerkingen beschreven op de licht radioactieve stof. Deze stof is niet gevaarlijk en verdwijnt binnen enkele dagen volledig uit het lichaam.

Verwittig ons bij annulering

Gelieve ons minstens 48 uur op voorhand te verwittigen als u onverwacht niet naar het onderzoek kunt komen. De gebruikte tracer heeft een hoge kostprijs en kan niet worden bewaard tot de volgende dag. Als u tijdig annuleert, kunnen we een andere patiënt verder helpen.

Laatst aangepast: 04 juli 2022