Vruchtwaterpunctie of vlokkentest

Via een vruchtwaterpunctie of vlokkentest onderzoeken we het vruchtwater of vlokjes moederkoek. Chromosomale afwijkingen zoals het syndroom van Down, maar ook andere erfelijke en DNA-problemen kunnen zo opgespoord worden.

Bij wie wordt een vruchtwaterpunctie of vlokkentest uitgevoerd?

 • Als één van de onderzoeken tijdens de zwangerschapscontrole een afwijking of een verhoogde kans op een afwijking doet vermoeden.
 • Een andere groep zijn mensen die weten dat ze drager zijn van een genetische afwijking.

Op welk moment wordt een vruchtwaterpunctie of vlokkentest uitgevoerd?

 • Vruchtwaterpunctie: vanaf 15 weken zwangerschap
 • Vlokkentest: vanaf 11 weken zwangerschap

Welke onderzoeken worden uitgevoerd?

Met een ‘invasieve’ test - dat wil zeggen ‘in het lichaam’ - bekijken we de chromosomen van de ongeboren baby. Dat kan via een vlokkentest of een vruchtwaterpunctie. Ook de chromosomen van de ouders onderzoeken we met een bloedafname.

Wat is het verschil tussen een vlokkentest en een vruchtwaterpunctie?

Vlokkentest: Vlokken van de moederkoek (placenta)

 • Met behulp van echografie neemt de arts met een naald wat vlokkenweefsel af via de buik. De prik is niet pijnlijk en te vergelijken met een bloedafname.
 • De vlokken gaan naar het labo voor onderzoek.
 • De bijkomende kans op een miskraam is minder dan 1%.
 • De test kan vanaf de 11de à 12de zwangerschapsweek.

Vruchtwaterpunctie: Cellen uit het vruchtwater

 • Met behulp van echografie neemt de arts met een naald wat vruchtwater af via de buik. De prik is niet pijnlijk en te vergelijken met een bloedafname.
 • Het staaltje gaat naar het labo voor onderzoek. In een deel van het vruchtwater doet men een onderzoek i.v.m. open ruggetje.
 • De bijkomende kans op een miskraam is minder dan 1%.
 • De test kan vanaf de 15de zwangerschapsweek.

Hoe verloopt de voorbereiding op de vruchtwaterpunctie of vlokkentest?

Er is geen specifieke voorbereiding nodig. Het is wel belangrijk dat u goed overweegt of u de punctie of vlokkentest al dan niet wilt laten uitvoeren. Het resultaat kan namelijk ook slecht zijn. Voor we de test uitvoeren, is er daarom altijd een uitvoerig gesprek op de dienst medische genetica over de betekenis en gevolgen van een eventueel afwijkend resultaat. Als u dat wilt, kunt ook sociale en psychologische begeleiding krijgen.

Hoe verloopt de vruchtwaterpunctie of vlokkentest?

Onder echocontrole wordt met een naald vruchtwater opgetrokken of worden vlokken van de moederkoek genomen.

Wat gebeurt er na de vruchtwaterpunctie of vlokkentest?

Na het onderzoek vragen we een uur in bed te blijven en bent u 2 dagen werkonbekwaam.

Wanneer krijgt u de resultaten van een vruchtwaterpunctie of vlokkentest?

Na 5 dagen is een deel van de diagnose bekend. Een volledig resultaat is gekend na 2 weken. Uw gynaecoloog brengt u hiervan op de hoogte.

Laatst aangepast: 19 november 2021
Auteur(s): Team genetica