Voorbereiden op de bevalling

Je bent zwanger… Proficiat!

Met het UZA kies je voor moeder- en babyvriendelijk bevallen. Het UZA draagt sinds 2006 het Baby Friendly Hospital Initiative (BFHI)-label.

Als baby- en moedervriendelijk ziekenhuis heeft het UZA aandacht voor de zorg, noden en begeleiding van moeder en kind tijdens de bevalling. 

 • We voorzien eten en drinken tijdens de bevalling voor moeder en partner.
 • We moedigen natuurlijke pijnbestrijding aan en respecteren je persoonlijke keuze hierin.
 • We stimuleren je om rond te wandelen en te bewegen tijdens de arbeid.
 • Je kiest vrij je bevallingshouding.
 • Je kiest zelf wie er van je naasten aanwezig zijn bij je bevalling.
 • We vermijden invasieve technieken zoals vliezen breken, inknippen, inleiden of keizersnede, tenzij medisch noodzakelijk.
 • We laten de navelstreng minimaal 1 minuut uitkloppen.

Als deze initiatieven om medische redenen niet mogelijk zijn, verduidelijken we dat aan je. 

Wat moet ik allemaal regelen tijdens de zwangerschap?

Je kindje erkennen

Vanaf je eerste echo kan je op de gemeente je kindje laten erkennen als je niet gehuwd bent met je partner. Probeer dit zo snel mogelijk te doen. Zo hebben jij en je partner dezelfde rechten tegenover het kind. 

Vroedvrouw aan huis

Na de bevalling kan je beroep doen op kraamzorg of een vroedvrouw aan huis. Dit is zeker aangewezen na een kort verblijf in het ziekenhuis. Let er op dat je contact opneemt met de kraamzorg of met een vroedvrouw uit je regio nog vóór je bevalling.

Je kan een vroedvrouw zoeken in je buurt via onze folder “Vroedvrouw aan huis”, via www.vbov.be of via het Wit-Gele Kruis.

Meld je aan op Kind & Gezin

Schrijf je zo snel mogelijk in op de website van Kind & Gezin. Tijdens de prenatale raadpleging in het UZA krijg je de rode flyer ‘Zwanger? Kind en Gezin is er voor jou’ overhandigd. Vul de gevraagde gegevens uit de flyer digitaal in via de website van Kind en Gezin.

Kraamgeld

In Vlaanderen bedraagt het startbedrag (geboortepremie) € 1.167,33 per kind. Je kunt het startbedrag aanvragen bij een uitbetaler van het Groeipakket (vroeger kinderbijslagfonds) zodra je in je zesde zwangerschapsmaand bent. Dat is dus vier maanden voor de geschatte geboortedatum. Je kiest zelf bij welke uitbetaler van het Groeipakket je de aanvraag startbedrag doet.

Licht je ziekenfonds in

Als je zwanger bent, contacteer je best snel je ziekenfonds:

 • Kijk in het begin van je zwangerschap na of je al je bijdragen betaald hebt en nog aangesloten bent. Je ziekenfonds betaalt een deel van de kosten van je doktersbezoeken terug, maar ook de voorbereiding op je bevalling, de rekening van je ziekenhuisverblijf, de gezondheidszorgen voor je baby en je bevallingsverlof.
 • Je hebt recht op een moederschapsrustuitkering van je mutualiteit. Die moet je aanvragen met een medisch attest met je vermoedelijke bevallingsdatum. Je ziekenfonds bezorgt je dan de nodige papieren die jij en je werkgever – of de uitbetalingsinstelling van werkloosheidsuitkeringen als je werkloos bent – moeten invullen.
 • Bezorg je mutualiteit een geboorteattest na je bevalling. Je ziekenfonds berekent dan op welke datum je bevallingsverlof eindigt. Binnen de acht dagen na die datum moet je een bewijs van werkhervatting bezorgen aan je mutualiteit.
 • Zijn jij en je partner niet bij dezelfde mutualiteit aangesloten? Dan moet je ook  beslissen bij welk ziekenfonds jullie je kindje gaan inschrijven. Om die keuze te maken, kan je best vergelijken welke diensten ze aanbieden.
 • Tenslotte krijg je via je ziekenfonds ook nog een geboortepremie voor je pasgeboren baby.

Borstvoedingsraadpleging

Ben je 34 weken zwanger of al verder en wens je meer informatie over borstvoeding, maak dan een afspraak bij de vroedvrouw voor een individuele raadpleging.

Virtuele rondleiding op gynaecologie en materniteit

Bereid je verblijf op materniteit alvast voor door onze virtuele rondleiding te volgen. Vooraf de omgeving al een keer kunnen zien, brengt je als (toekomstige) ouder rust en vertrouwen.

Zwangerschapsafspraken

Bij de start van je zwangerschapstraject in het UZA krijg je een afsprakenkaart mee. Bewaar deze goed, en kijk de kaart regelmatig na.

Voedingsadvies: gezond zwanger

Gezonde en evenwichtige voeding tijdens de zwangerschap is extra belangrijk. Je levert niet alleen zelf heel wat inspanning, je lichaam moet ook de juiste bouwstoffen leveren voor de groei van je kindje.

Laatst aangepast: 05 januari 2023
Auteur(s): Team materniteit