Visuele revalidatie en low vision

Sinds september 2008 heeft het Universitair Ziekenhuis Antwerpen een overeenkomst met het RIZIV voor revalidatie bij mensen met een visuele beperking (erkenningsnummer 9.69.009.21). Lees meer over deze conventie. De revalidatie wordt uitgevoerd in samenwerking met Blindenzorg Licht en Liefde.

De raadplegingen verlopen individueel en zijn gericht op de wensen en behoeften van de slechtziende of blinde persoon.

Visuele revalidatie en low vision: voor wie?

De revalidatie is multidisciplinair en omvat bijvoorbeeld het uitzoeken en aanleren van aangepaste leeshulpmiddelen, oriëntatie en mobiliteitstraining, braille, kooklessen, leren omgaan met niet-visuele hulpmiddelen zoals gesproken boek, het wegwijs maken in de administratie van federale overheidsdiensten, het aanpassen van verlichting en huishoudapparaten. Wie alleen een leeshulpmiddel zoekt of aanpassingen voor zijn computer wenst, kan terecht bij de low vision-therapeut (orthoptist).

Visuele revalidatie en low vision: onderzoeken

Iedere multidisciplinaire revalidatie start met een aanvangsbilan. Tijdens het aanvangsbilan wordt u onderzocht door een oogarts - gespecialiseerd in revalidatie, een low vision-therapeut en een maatschappelijk werker en/of psycholoog. Als het noodzakelijk is , krijgt u ook een gezichtsveldonderzoek. Een aanvangsbilan vindt plaats op vrijdag, start om 8.30u en duurt ongeveer een hele voormiddag.

Als u voldoet aan de voorwaarden voor terugbetaling door het RIZIV, worden de formulieren voor terugbetaling onmiddellijk ingevuld en verstuurd naar uw ziekenfonds. Als u niet voldoet aan de voorwaarden voor terugbetaling, kunt u kiezen tussen de reguliere werking van organisaties zoals Blindenzorg Licht & Liefde of een consultatie bij de orthoptist/low vision-therapeut.

Visuele revalidatie en low vision: behandeling

Na het bilan start de revalidatie. Revalidatie is individueel, u bepaalt zelf de inhoud ervan. De behandeling kan gebeuren in de gebouwen van Vlaamsoogpunt Antwerpen (Durletstraat 43 in Antwerpen) of bij u thuis. Enkele voorbeelden van revalidatie zijn:

  • oriëntatie en mobiliteit: lessen witte stok, veilig het openbaar vervoer leren nemen
  • low vision-hulpmiddelen: leeshulpmiddelen, computersoftware
  • sociale dienst: psychosociale begeleiding, sociale wetgeving
  • psychomotorische begeleiding
  • kooklessen
  • computerlessen: dactylo, vergrotingssoftware, toegankelijkheid binnen Windows
  • ergotherapie: ADL-hulpmiddelen, verlichting, Daisy-speler
  • hoogtechnologische hulpmiddelen: gsm, spraakondersteuning, brailleleesregels / …
  • braille-lessen
  • compensatietraining voor mensen met homonieme hemianopsie

De revalidatie wordt uitgevoerd door medewerkers van het UZA of door medewerkers van Blindenzorg Licht en Liefde. Een revalidatiezitting duurt ongeveer een uur. Het aantal revalidatiezittingen hangt af van uw wensen en behoeften.

Laatst aangepast: 29 november 2021