Trombectomie bij herseninfarct

Een herseninfarct is de meest voorkomende vorm van een beroerte. Door een verstopping van een hersenbloedvat krijgt een deel van de hersenen geen zuurstof meer. Hoe sneller het herseninfarct behandeld wordt, hoe minder hersenweefsel verloren gaat en hoe beter de vooruitzichten.

De standaardbehandeling van een herseninfarct is trombolyse. Voor een kleiner aantal patiënten is er nog een tweede behandelingsoptie: mechanische trombectomie.

Lees hieronder meer over trombectomie als behandeling van een herseninfarct.

Wat is een trombectomie?

Een trombectomie is een relatief nieuwe behandeling voor een herseninfarct. Hierbij wordt de bloedklonter, die het herseninfarct veroorzaakt, via een katheter (dun busje) vanuit de lies verwijderd.

Wie komt in aanmerking voor een trombectomie?

  • Zowat 5-10% van de patiënten met een herseninfarct komt in aanmerking voor een trombectomie.
  • De behandeling wordt vooral aangeboden als een van de grote hersenbloedvaten afgesloten is en trombolyse niet kan of onvoldoende werkt.
  • Een trombectomie kan in de meeste gevallen maar tot zes uur nadat de klachten zijn ontstaan.

Hoe verloopt een trombectomie?

vooronderzoeken en behandeling

CT-scan en CT-angiografie

De neuroloog voert eerst een CT-scan uit om een hersenbloeding uit te sluiten. Hij of zij voert ook een CT-angiografie van de hersen- en halsvaten uit (CT-scan met contrastvloeistof) om verstopping van het hersenbloedvat aan te tonen.

Cerebrale angiografie

Daarna ga je naar de angiografiezaal voor een cerebrale angiografie. Dat is een röntgenonderzoek van de bloedvaten waarbij er via een katheter – een heel dun buisje – contrastvloeistof in je bloedvaten wordt ingespoten. De cerebrale angiografie gebeurt door de neuro-interventieradioloog in aanwezigheid van de anesthesist je begeleidt.

De ingreep

Als de angiografie aantoont dat er inderdaad een hersenbloedvat is afgesloten, brengt de neuro-interventieradioloog via een speciale katheter een stent aan in het getroffen bloedvat, waarna deze opnieuw gedeeltelijk opengaat. Na een tijdje wordt de stent weer verwijderd en de bloedklonter weggezogen.

Na de ingreep

Na de trombectomie en eventueel een verblijf op de dienst intensieve zorg kom je op de beroerteafdeling terecht. Hier volgen neurologen en gespecialiseerde (beroerte)verpleegkundigen je nauwgezet op, wordt de revalidatie zo snel mogelijk opgestart en worden (eventueel) verdere onderzoeken ingepland.

Lees hier meer over het verdere behandtraject na een herseninfarct.

Expertise in het UZA

Het UZA biedt trombectomie al sinds 2010 aan, toen de behandeling nog maar net bestond. Vanaf 2015 kende de ingreep een hoge vlucht nadat studies hadden aangetoond dat een trombectomie veilig en efficiënt is. Vandaag krijgt het UZA regelmatig patiënten doorverwezen en voeren we meer dan honderd trombectomieën per jaar uit. 

Team
Consulent interventieradiologie
Interventieradioloog
(kliniekhoofd interventieradiologie)
Interventieradioloog
Interventieradioloog
Geassocieerd arts interventieradiologie
Laatst aangepast: 19 november 2021