Coronavirus COVID-19

Informatie voor patiënten en bezoekers
Meer details Meer details

Triaxaal onderzoek van de wervelzuil (Zebris)

Waarom het Zebris-onderzoek?

Het onderzoek is er op gericht om bewegingsbeperkingen of functiestoornissen vast te stellen bij het buigen, draaien, strekken en kantelen van de wervelkolom. Het computergestuurde systeem meet de bewegingsuitslagen en -snelheden.

Zebris-onderzoek: voorbereiding op het onderzoek

Er zijn geen speciale voorbereidingen nodig. Wel draagt u het best makkelijke kleding, zodat u zich vlot kunt bewegen.

Zebris-onderzoek: verloop van het onderzoek

Het onderzoek wordt uitgevoerd door de kinesitherapeut en neemt ongeveer 45 minuten in beslag. De therapeut brengt 2 bewegingssensoren aan op uw hoofd en nek of op uw lage rug, afhankelijk van uw specifieke situatie. Dit is pijnloos. Hierna moet u een aantal bewegingen uitvoeren. U moet zo actief mogelijk meewerken aan het onderzoek om betrouwbare meetresultaten te krijgen.

Zebris-onderzoek: na het onderzoek

De bewegingsuitslagen en bewegingssnelheden worden grafisch en rekenkundig weergegeven. Na het onderzoek ontvangt u de resultaten of stuurt de arts ze op naar de aanvragende arts die samen met u de resultaten zal bespreken. Op basis van het Zebris-onderzoek kan de aanvragende arts uw behandeling bijsturen.

Deze informatie werd laatst aangepast op woensdag 23 maart 2016 - 17:03
Auteur(s): Team