Tonsillitis (ontsteking van de keelamandelen)

De keelamandelen of tonsillen bevinden zich in de keelholte en werken als een soort filter die binnenkomende ziektekiemen kunnen bestrijden. Keelamandelen kunnen herhaaldelijk ontsteken of zelfs voortdurend ontstoken zijn. We spreken dan van tonsillitis of angina tonsillaris.

Wat zijn de oorzaken?

Klierkoorts of mononucleosis infectiosa kan een specifieke vorm van tinsillitis veroorzaken. Ook andere virussen kunnen aanleiding geven tot acute tonsillitis.

De oppuntstelling en de behandeling zijn dan verschillend.

Wat zijn de symptomen?

Tonsillitis is een acute bacteriële ontsteking van de tonsillen en kan gepaard gaan met:

Hoe wordt tonsillitis vastgesteld (diagnose) en behandeld?

Van diagnose tot behandeling

Diagnose

De diagnose van tonsillitis wordt gesteld met een klinisch NKO-onderzoek, al dan niet aangevuld met een bloedname.

Na de oppuntstelling zal de NKO-arts beoordelen of het opstarten van antibiotica zinvol en nodig is.

Behandeling

In de behandeling van een acute tonsillitis zijn pijnstilling en vochttoediening belangrijk. Opname in het ziekenhuis kan nodig zijn in ernstige gevallen of bij abcesvorming (peritonsillair abces).

Een amandeloperatie (tonsillectomie) wordt in principe maar toegepast na het doormaken van meerdere tonsillitis per jaar. Deze ingreep kan ook aangewezen zijn als onderdeel van de behandeling van obstructief slaapapneu. Een tonsillectomie gebeurt altijd onder algemene verdoving.

Laatst aangepast: 08 augustus 2022