Tinnitus (oorsuizen)

Zowel volwassenen als kinderen met (klachten van) tinnitus kunnen terecht bij het multidisciplinair team van het Tinnitus Treatment & Research Centre Antwerp (TINTRA) in het UZA.

Wat is tinnitus?

Tinnitus is de medische term voor oorsuizen. Het is een van de meest voorkomende oorklachten en komt voor bij ongeveer 1 op 5 volwassenen en 1 op 20 kinderen.

Mensen met tinnitus horen geluiden in hun hoofd/oren die anderen niet horen, zoals een fluittoon, een piep, een ruis, gerinkel, gebrom... De geluiden kunnen soms zachter klinken of even verdwijnen, maar het kan ook zijn dat je ze de hele dag door hoort.

Misofonie en hyperacusis

Tinnitus kan gepaard gaan met hyperacusis (overgevoeligheid voor dagdagelijkse geluiden) en misofonie (overgevoeligheid voor specifieke geluiden).

Hoe wordt tinnitus vastgesteld en behandeld?

Volwassenen en kinderen met tinnitus, hyperacusis en misofonie kunnen in het UZA terecht bij het Tinnitus Treatment & Research Centre Antwerp (TINTRA) voor een diagnose, behandeling en begeleiding op maat.

Multidisciplinair team van 30 experten

Gezien tinnitus, hyperacusis en misofonie mogelijks meerdere, onderliggende oorzaken hebben, is een multidisciplinaire aanpak essentieel. Daarom bestaat het TINTRA team uit meer dan 30 experten van verschillende vakgebieden:

 • neus-keel-oorartsen
 • audiologen
 • psychologen
 • psychiaters
 • kinesisten
 • neurochirurgen
 • onderzoekers
   

Met een grondige anamnese, vragenlijsten en (gehoor)onderzoeken probeert het team de oorzaken en/of uitlokkende factoren van je klachten te achterhalen en je te begeleiden naar de meest effectieve behandeling.   

Van onderzoek tot behandeling

Aanmelding

Heb je klachten van tinnitus, hyperacusis of misofonie? Maak dan een afspraak bij de TINTRA-kliniek op de dienst neus-, keel- en oorziekten via +32 3 821 33 85.

Via UZA@home ontvang je voor je consultatie een reeks vragenlijsten die peilen naar je klachten en de impact ervan op je dagelijks leven. Dit helpt ons om de meeste geschikte behandeling(en) te bepalen.

Onderzoeken

Onderzoek van tinnitus, hyperacusis en/of misofonie bestaat in de eerste plaats uit:

 • een uitgebreide anamnese (medische voorgeschiedenis en huidige klachten)
 • een otoscopie (microscopisch onderzoek van het oor)
 • een gehoortest
   

Afhankelijk van je voorgeschiedenis en resultaten van deze onderzoeken kunnen bijkomende onderzoeken nodig zijn.

Behandeling

In de eerste plaats proberen we de oorzaak en/of uitlokkende factoren van je klachten te behandelen. Gezien er zowel bij tinnitus als bij hyperacusis en misofonie vaak een gecombineerde oorzaak of trigger aanwezig is, is een gecombineerde behandeling meestal noodzakelijk.

Het TINTRA team bespreekt samen met jou de mogelijke behandelingsopties en zal een behandel- en begeleidingstraject op jouw maat voorstellen.

Mogelijke behandelingen

 • Als de tinnitus plots ontstaan is en ook gepaard gaat met gehoorsdaling (bv. na een lawaaitrauma of plotse gehoordaling), kan een therapie van corticosteroïden en hyperbare zuurstof de schade aan je binnenoor beperken. De nood en indicatie tot deze behandeling wordt telkens samen met je behandelende NKO-specialist bekeken. Neem hiervoor spoedig contact op met de dienst en/of spoeddienst.
   
 • Tinnitus Retraining Therapy of Cognitieve Gedragstherapie is een vorm van gesprekstherapie waarbij je technieken leert om zelf de last te verminderen. Het doel is om beter met je klachten om te gaan, zodat de tinnitus of overgevoeligheid voor geluiden een minder centrale rol in je leven zal spelen.
   
 • Indien er sprake is van gehoorverlies en/of belangrijke communicatieproblemen, kunnen hoortoestellen of geluidsverrijking verbetering van je klachten geven. Bij mensen die volledig of eenzijdig doof zijn, kan een cochleair implantaat een vermindering van het oorsuizen geven.
   
 • Gespecialiseerde kinebehandeling kan van toepassing zijn voor specifieke vormen van tinnitus. De nodige onderzoeken worden uitgevoerd om te bekijken of deze behandeling noodzakelijk is.
   
 • Indien er bijkomende klachten van slaapstoornissen, angstige of depressieve gevoelens zijn, wordt een gecombineerd behandelplan opgesteld waarbij ook het slaapcentrum en psychiatrische dienst betrokken zijn.

Wist je dat?

 • We als universitair expertisecentrum telkens op de hoogte zijn van de nieuwste ontwikkelingen omtrent tinnitus, hyperacusis en misofonie.
   
 • Er binnen en buiten het UZA regelmatig klinische studies lopende zijn, waarbij technieken zoals bijvoorbeeld neuromodulatie worden toegepast. Als je in aanmerking komt voor een klinische studie, zal je behandelende arts je hierover aanspreken en uitgebreid informeren.
   
 • Je in het boek (h)OREN(dol)?! van prof. Annick Gilles antwoorden kan terugvinden op de meest gestelde vragen over tinnitus.
Laatst aangepast: 05 februari 2024