Coronavirus COVID-19

Informatie voor patiënten en bezoekers
Meer details Meer details

Tinnitus (oorsuizen)

Tinnitus is de medische term voor oorsuizen: het horen van geluiden die de omgeving niet kan waarnemen. Tinnitus is een van de meest voorkomende oorklachten en komt voor bij ongeveer 10 tot 15% van de volwassenen.

Oorzaken van oorsuizen

De oorzaken van oorsuizen zijn erg verschillend: ouderdomsdoofheid, lawaaischade, het gebruik van bepaalde medicatie of afwijkingengaande van de gehoorgang over het slakkenhuis tot de hersenschors. 

Er bestaan verschillende soorten oorsuizen: pulserend (kloppend) oorsuizen, niet-pulserend oorsuizen en Pseudopulserend Tinnitus (niet bloedvatgerelateerd, maar is vaak spiergerelateerd).

Oorzaken van pulserend oorsuizen

 • goedaardige overdruk in de hersenen
 • vernauwing van de halsslagaders
 • bloedvattumoren
 • bloedvatabnormaliteiten
 • vasculaire compressie

Oorzaken van niet-pulserend oorsuizen

 • oorsmeer
 • oorontsteking
 • geluidstrauma
 • ziekte van Ménière
 • ontsteking van evenwichtscentrum
 • goedaardige tumor van de evenwichtzenuw
 • vasculaire compressie
 • te nauw achterhoofdsgat
 • cysten ter hoogte van de kleine hersenen
 • gebruik van bepaalde medicatie

Oorzaken van Pseudopulserend Tinnitus

 • palatal myoclonus
 • middenoor myoclonus
 • patulous eustachian tube

Symptomen van oorsuizen

Een patiënt met tinnitus hoort geluiden die zijn omgeving niet hoort. Die geluiden kunnen verschillende vormen aannemen: ruisen, fluiten, rinkelen, suizen brommen, hoge of lage tonen, luid of stil. Tinnitus kan continu of pulserend zijn en soms verandert de luidheid doorheen de dag.

Onderzoeken van oorsuizen

Onderzoek van tinnitus bestaat in de eerste plaats uit een otoscopie (microscopisch onderzoek van het oor), een gehoortest en een tinnitus-analyse. Bij de tinnitus-analyse worden het type en het effect van geluid op het oorsuizen bepaald. U krijgt ook een vragenlijst: deze geeft zicht op het effect van het oorsuizen op uw dagelijks leven en de stress die deze aandoening veroorzaakt. De arts kan bijkomende onderzoeken vragen als de oorzaak van het oorsuizen onduidelijk is.

Behandeling van oorsuizen

In de eerste plaats probeert de dienst NKO de oorzaak te behandelen. Vaak gaat het om een gecombineerde behandeling. 

 • Als de tinnitus plots ontstaan is (na een lawaaitrauma) kan een therapie van corticosteroïden en hyperbare zuurstof de schade aan het binnenoor beperken.
 • Soms biedt een hoortoestel of ruisgenerator een oplossing. Bij mensen die volledig of eenzijdig doof zijn, kan een cochleair implantaat een vermindering van het oorsuizen geven.
 • Soms moet u ook leren minder aandacht te geven aan het probleem, hoe moeilijk dat ook is. Dat kan tijdens de Tinnitus Retraining Therapy, waarbij u technieken leert om zelf fde last te verminderen. Hoe meer u tinnitus negeert, hoe minder het op de duur een rol zal spelen in uw leven.
 • Bij meer dan de helft van de patiënten kan ook neuromodulatie kan helpen.  
Deze informatie werd laatst aangepast op woensdag 23 maart 2016 - 17:03
Auteur(s): Team