Testicular Sperm Extraction (TESE)

Bij azoöspermie zijn geen zaadcellen aanwezig zijn in het ejaculaat. Er zijn twee soorten azoöspermie: obstructief en niet-obstructief.

Wat is obstructieve azoöspermie?

Bij obstructieve azoöspermie is de zaadcelproductie normaal, maar als gevolg van een blokkade van de afvoerweg voor het sperma komen de zaadcellen na productie niet in het ejaculaat terecht. Dit kan het gevolg zijn van een sterilisatie, een infectie of van een aangeboren afwijking. Door het wegnemen van één of meerdere stukjes testisweefsel (onder narcose) kan in dit weefsel gezocht worden naar zaadcellen. Bij obstructieve azoöspermie is de kans groot dat er zaadcellen gevonden worden na TESE.

Wat is niet-obstructieve azoöspermie?

Bij niet-obstructieve azoöspermie is de zaadcelproductie verstoord met als gevolg dat er geen (rijpe) zaadcellen in het ejaculaat gevonden worden. Onderzoek van testisweefsel zal uitwijzen of er in de testes zaadcellen aanwezig zijn. Zo kan het ook voorkomen dat alleen onrijpe voorlopercellen van zaadcellen aanwezig zijn of dat ook deze ontbreken (Sertoli-cell only syndroom). Bijkomend zal de patholoog een deel van het testisweefsel onderzoeken en nagaan of er een normaal verloop is van de zaadcelproductie.

Als het onderzoek rijpe zaadcellen in het testisweefsel van het testisbiopt vindt, kunnen deze gebruikt worden voor in-vitrofertilisatie via de ICSI-techniek. De uroloog/androloog neemt het testisbiopt ofwel op de dag van de behandeling (= dag van de eicelpickup en ICSI) ofwel op voorhand onder narcose weg. Het weefsel wordt dan ingevroren in vloeibare stikstof.

Laatst aangepast: 18 november 2021
Auteur(s): Team fertiliteit