Tandheelkundige zorgen onder narcose (narcodontie)

Tandheelkundige zorgen kunnen bij sommige patiënten enkel worden uitgevoerd onder volledige verdoving. De afdeling tandheelkunde kan deze zorg aanbieden bij:

  • kinderen tot en met 14 jaar
  • andersvaliden die, bijvoorbeeld omwille van een ernstige mentale beperking, onmogelijk op ambulante wijze bij de tandarts thuis kunnen worden verzorgd

Afhankelijk van de onderliggende aandoening, kunnen de meeste zorgen in dagopname gebeuren. Soms is een opname van meerdere dagen nodig.

De uiteindelijke beslissing of u onder narcose behandeld kan worden ligt bij de behandelende tandartsspecialist en de anesthesist.

Welke tandheelkundige ingrepen kunnen onder narcose?

  • tandverzorging (conserverende behandelingen)
  • extracties (verwijderen van tanden)
  • kleine aanpassingen van protheses na de hierboven uitgevoerde zorgen
  • in geen geval kunnen kronen, bruggen of andere vormen van protheses worden vervaardigd

Hoe bereidt u zich voor op een preoperatief tandheelkundig onderzoek?

Bij de eerste consultatie hoeft u niet nuchter te zijn. U kan uw gebruikelijke medicijnen gewoon blijven innemen.

U meldt zich aan op de afdeling bijzondere tandheelkunde en brengt mee:

  • een verwijsbrief van uw tandarts en eventueel bijkomende informatie van uw huisarts
  • overzicht van de medicatie die u inneemt
  • eventuele verzekeringspapieren
  • eventuele radiologische opnamen

Hoe verloopt een preoperatief tandheelkundig onderzoek?

Het preoperatief onderzoek duurt ongeveer 30 minuten. U neemt plaats in de tandartsstoel en de tandarts stelt u vragen over uw medische en tandheelkundige voorgeschiedenis. Daarna kijkt de tandarts in uw mond met een spiegeltje, en onderzoekt hij uw klachten. Hij noteert een behandelingsplan en maakt ook de röntgenfoto’s van uw tanden en kaak.

Met dit onderzoek heeft de tandarts een goed overzicht van het werkvolume en de verwachte werktijd tijdens de operatie. Het radiologisch onderzoek vult het klinisch onderzoek aan en is belangrijk voor het opsporen van cariës (gaatjes) of afwijkingen aan het bot die niet altijd met het blote oog zichtbaar zijn.

Er wordt ook beslist of er een dagopname of een langdurige opname wordt gepland.

Tot slot zal de tandarts uw toestemming vragen inzake het voorgestelde behandelplan.

Na het onderzoek maakt de afdeling bijzondere tandheelkunde een afspraak voor het preoperatief nazicht bij de anesthesist en krijgt u ook de opname-info (datum, kamerkeuze ...) voor uw tandheelkundige ingreep onder narcose.

Hoe bereidt u zich voor op een tandheelkundige ingreep onder narcose?

Voor de narcodontie moet u nuchter zijn: dat betekent dat u vanaf middernacht niet meer mag eten of drinken. Als u medicatie moet nemen, zal de anesthesist tijdens het preoperatief nazicht vertellen welke medicatie u eventueel ’s morgens nog mag nemen en op welke manier (bijvoorbeeld met een klein beetje water).

Hoe verloopt een tandheelkundige ingreep onder narcose?

Een halfuur voor de eigenlijke operatie wordt u klaargemaakt voor de operatie en wordt u naar het operatiekwartier gebracht. De anesthesist brengt u dan in slaap zodat de tandarts de geplande tandheelkundige zorgen kan uitvoeren.

Wat gebeurt er na een tandheelkundige ingreep onder narcose?

Na de ingreep brengt de verpleegkundige u naar de ontwaakzaal waar u 1 tot 2 uur verblijft tot u stabiel bent. Daarna brengt de verpleegkundige u terug naar uw kamer. Bij een dagopname kunt u na controle door de tandarts en de anesthesist het ziekenhuis verlaten ten laatste voor 19u30. Post-operatieve instructies en pijnmedicatie worden u meegegeven alsook een voorschrift hiervan.

Team narcodontie
Kliniekhoofd bijzondere tandheelkunde, Tandarts
Laatst aangepast: 27 juni 2022