Spierkrachtonderzoek

Het BTE Primus-toestel (multi-joint – Worksimulator) meet in de ledematen 3 basiscomponenten van de spieractiviteit: de maximale isometrische of statische kracht, het dynamisch arbeidsvermogen of explosieve kracht en het dynamisch uithoudingsvermogen.

Waarom een spierkrachtonderzoek?

De bedoeling van dit onderzoek is om een objectieve vergelijking te maken tussen het gekwetste en het niet-gekwetste lidmaat. Hiervoor test de therapeut in verschillende uitgangsposities de verschillende bewegingen.

Spierkrachtonderzoek: voorbereiding op het onderzoek

Er zijn geen speciale voorbereidingen nodig. Tijdens de eventuele voorafgaande raadpleging kijkt de arts na of het onderzoek bij u mag uitgevoerd worden.

Spierkrachtonderzoek: verloop van het onderzoek

Het onderzoek wordt uitgevoerd door de kinesitherapeut en neemt ongeveer 90 minuten in beslag, afhankelijk van welke ledematen er getest worden. Er is een vast testprotocol waarbij eerst statische testen en daarna dynamische testen afgenomen worden. De testen voor de onderste ledematen doet u zittend, die voor de bovenste ledematen staand. U moet zo actief mogelijk meewerken aan het onderzoek om betrouwbare meetresultaten te krijgen.

Spierkrachtonderzoek: na het onderzoek

De bewegingsuitslagen en bewegingssnelheden worden grafisch en rekenkundig weergegeven. Het onderzoek gebeurt meestal in opdracht van de arbeidsongevallenverzekering. De kosten van het onderzoek vallen dan ten laste van de verzekeraar. Na het onderzoek ontvangt u de resultaten of stuurt de arts ze op naar de aanvragende arts die samen met u de resultaten zal bespreken.

Laatst aangepast: 23 maart 2016
Auteur(s): Team fysische geneeskunde