Snurken

Snurken is het geluid van slijmvliezen in de keelholte die trillen. Spontaan doet dit geluid zich alleen voor tijdens de slaap en meestal tijdens het inademen. Onder normale omstandigheden zorgen de spieren van de keelholte ervoor dat de keelholte open blijft tijdens de slaap en er een normale doorgang is van de ingeademde lucht. Wanneer deze spieren minder actief zijn, of er afwijkingen zijn in de structuur van de keelholte die de normale doorgang van de ingeademde lucht bemoeilijken, wordt de luchtstroom turbulent. Hierdoor begint het slijmvlies van de keelholte te trillen en treden snurkgeluiden op. Wanneer de keelholte nog sterker vernauwt en de luchtweg als het ware dicht gaat, treedt een adempauze (slaapapneu) op.

Wie snurkt er?

Snurken komt zowel voor bij kinderen (vooral kleuters) als bij volwassenen. Bij de volwassenen komt snurken frequenter voor bij mannen dan bij vrouwen (verhouding 1/10) en het neemt toe naarmate u ouder wordt.

Wat zijn de oorzaken van snurken?

De meest voorkomende oorzaak van snurken bij kinderen is een abnormale vergroting van de amandelen of de poliepen. Een minder frequente oorzaak is dat snurken het gevolg is van een aangeboren afwijking van het aangezicht of een neurologische stoornis. Bij volwassenen is de oorzaak van het snurken meestal het gevolg van verschillende factoren.

Wanneer wordt snurken een probleem?

Sociaal probleem

Snurkgeluiden variëren in intensiteit van 40 tot meer dan 80 decibel. De maximale toelaatbare grens voor nachtelijk geluid in de woning bedraagt 45 decibel. Luid snurken kan de oorzaak zijn van een gestoord slaappatroon bij de bedpartner of bij de patiënt zelf. Dit leidt dan tot spanningen binnen een relatie en soms noodzaak tot apart slapen.

Medisch probleem

Snurken kan de oorzaak zijn van een gestoord slaappatroon bij de snurkende persoon en hierdoor aanleiding geven tot een niet verkwikkende slaap, overmatige slaperigheid overdag en concentratiestoornissen. Deze kunnen op hun beurt verantwoordelijk zijn voor werk- en verkeersongevallen. De laatste jaren zijn er verschillende studies die hebben aangetoond dat luid en storend snurken een verhoogd risico inhoudt voor hart- en vaatziekten.

Snurken is ook één van de hoofdsymptomen van obstructief slaapapneusyndroom (slaapapneu). Deze aandoening wordt gekenmerkt door het herhaald voorkomen van adempauzes (apneus) tijdens de slaap.

Hoe kan snurken behandeld worden?

Occasionele snurkers zijn vaak geholpen met eenvoudige middeltjes:

  • geen alcoholgebruik tijdens de avonduren
  • niet op de rug slapen
  • neusklevers (Breath Right) gebruiken bij verkoudheid of allergie
  • gewichtsreductie/ -controle

Hevige snurkers of personen met sociaal storend snurken hebben meestal een neus-keel-ooronderzoek nodig om extra informatie te geven. Zijn er duidelijke afwijkingen in de neus-keelholte, dan kunnen de artsen deze corrigeren.

Laatst aangepast: 05 oktober 2021
Auteur(s): Team slaapcentrum