Slijmbeursontsteking

Slijmbeursontsteking (buristis olecrani)

Wat is een slijmbeursontsteking?

Normaal voelt u de slijmbeurs aan de achterzijde van de elleboog niet zitten. Een ongeval, veel op de ellebogen leunen of een infectie kunnen deze slijmbeurs echter irriteren.

Symptomen van een slijmbeursontsteking

U krijgt een ontsteking met een vochtophoping, die zich uit in een grote, soms rode zwelling aan de achterzijde van de elleboog.

Onderzoeken bij een slijmbeursontsteking

Een radiografie en echografie kunnen de zwelling bevestigen.

Behandeling van een slijmbeursontsteking

Meestal schrijft de arts u rust voor, in combinatie met het opleggen van ijs. Als er sprake is van een infectie krijgt u antibiotica. Eventueel stelt de arts een operatie voor.

Laatst aangepast: 24 november 2021
Auteur(s): Team orthopedie