Schildklierscintigrafie

Een schildklierscintigrafie is een onderzoek waarbij met een kleine hoeveelheid licht radioactieve stof (tracer), de schildklierfunctie en eventuele afwijkingen hierin in beeld gebracht kunnen worden.

Hoe bereidt u zich voor?

 • U moet niet nuchter zijn voor het onderzoek.
 • In samenspraak met uw arts moet u tijdelijk stoppen met schildkliermedicatie.
 • Voorafgaand gebruik van jodium moet vermeden worden. Recente jodiuminname verstoort het onderzoek en kan een reden zijn om het onderzoek uit te stellen met een aantal weken tot soms enkele maanden.
 • Indien u zwanger bent, kan dit onderzoek niet doorgaan.
 • Indien u borstvoeding geeft, dient deze gedurende 12u onderbroken te worden. Overleg met uw arts en verwittig ons op voorhand als u borstvoeding geeft.

Hoe verloopt het onderzoek?

Voor het onderzoek

We dienen de tracer bij voorkeur via een ader van de arm toe. Deze moet 15 minuten inwerken.

Het onderzoek

 • Het onderzoek zelf duurt ongeveer 5 minuten.
 • Blijf tijdens het onderzoek zo goed mogelijk stil liggen.

Na het onderzoek

 • U mag zelf met de wagen naar huis rijden.
 • U mag gewoon eten en drinken.
 • Vermijd langdurig (>2 uur) en zeer dicht (<50 cm) contact met zwangere vrouwen en kinderen jonger dan12 jaar, gedurende 24u na toediening van de tracer.

Resultaten

De resultaten worden bezorgd aan uw behandelende arts. Hij of zij bespreekt ze met u.

Ongemakken en bijwerkingen

 • De beeldvorming duurt zo’n 5 minuten. U moet tijdens het onderzoek zo goed mogelijk stil blijven liggen op de onderzoekstafel.
 • Er zijn geen bijwerkingen beschreven op de licht radioactieve stof. Deze stof is niet gevaarlijk en verdwijnt binnen enkele uren volledig uit het lichaam.

Verwittig ons bij annulering

Gelieve ons minstens 24 uur op voorhand te verwittigen, als u onverwacht niet naar het onderzoek kunt komen. Als u tijdig annuleert, kunnen we een andere patiënt verder helpen.

Laatst aangepast: 04 juli 2022