Schildklierscan

Bij dit onderzoek wordt, na toediening van een licht radioactieve stof, een foto gemaakt van de schildklier. Hieruit kunnen we afleiden hoe de schildklier werkt en of de schildklier vergroot is.

Hoe bereidt u zich voor op het onderzoek?

 • De radioactieve stof heeft geen bijwerkingen en is niet schadelijk voor u. De stof verlaat geleidelijk uw lichaam.
 • Steeds vermelden aan de behandelende arts:
  • dat u zwanger bent (of dit vermoedt) of dat borstvoeding geeft
  • dat u schildkliermedicatie neemt ( Strumazol, prolpylthiouracyl, Elthyrone, L thyroxine,…) Vaak moet de dosis aangepast worden of de medicatie tijdelijk gestopt worden om een juist beeld te bekomen.
  • welke andere medicaties en vitamines of mineralen die u neemt. Iodium houdende producten beïnvloeden immers het resultaat.
  • of u recent een röntgenonderzoek heeft gehad waarbij contrastvloeistof is ingespoten ( bv. CT scan, nieronderzoek,…). De gebruikte contrastvloeistof kan de schildkliermeting beïnvloeden.

Hoe verloopt het onderzoek?

 • U krijgt een injectie in de arm met een licht radioactieve stof.
 • Na ongeveer 15 minuten kunnen de foto’s van uw hals worden gemaakt. Hiertoe wordt het apparaat waarmee de foto’s worden gemaakt, boven uw hals geplaatst.
 • Het totale onderzoek duurt ongeveer 40 minuten.

Lees meer over de behandeling met radioactief Iodium.

Laatst aangepast: 18 november 2021