Rijgeschiktheidsonderzoek

Wat is een rijgeschiktheidsonderzoek?

Tijdens een rijgeschiktheidsonderzoek beoordelen we je medische rijgeschiktheid. Soms laten gezondheidsproblemen het niet toe om een voertuig te besturen en veilig verkeersgedrag te vertonen.

Gezondheidsproblemen kunnen bijvoorbeeld volgende zijn:

  • Functionele problemen die het besturen van een voertuig belemmeren
  • Verhoogd risico op plots bewustzijnsverlies
  • Vertraagd reactievermogen
  • Inname van bepaalde medicatie
  • Alcohol-, drugs- of andere verslavingen die het bewustzijn en de reactietijd beïnvloeden

Het onderzoek gebeurt steeds op vraag van een magistraat (parket of politierechtbank).

Hoe verloopt een rijgeschiktheidsonderzoek?

De forensisch arts overloopt met u een uitgebreide vragenlijst (anamnese) en voert ook een klinisch onderzoek uit (met inbegrip van een oogonderzoek).

Daarna gebeurt er een toxicologisch onderzoek van een afgezonderd bloed-, urine- en haarstaal. Hierop worden merkers van alcoholgebruik (PEth, EtG), druggebruik (o.a. opiaten, cocaïne, amfetamines, cannabis, ketamine) of gebruik van medicatie die de rijvaardigheid negatief kan beïnvloeden (medicatie op ICADTS-lijst).

Resultaat van een rijgeschiktheidsonderzoek

De forensisch arts geeft op basis van het onderzoek aan de vorderende magistraat of rechtbank een advies over je medische rijgeschiktheid en dit volgens bijlage 6 bij het Koninklijk Besluit van 23.03.1998 betreffende het rijbewijs:

  • Voldoet aan de normen betreffende de fysieke en geestelijke geschiktheid vermeld in bijlage 6
  • Voldoet niet aan de normen betreffende de fysieke en geestelijke geschiktheid vermeld in bijlage 6
  • Voldoet nog niet aan de normen betreffende de fysieke en geestelijke geschiktheid vermeld in bijlage 6 - Herevaluatie aangewezen over X maanden
  • Voldoet aan de normen betreffende de fysieke en geestelijke geschiktheid vermeld in bijlage 6 onder de voorwaarden …

Een herevaluatie is mogelijk na bepaalde tijd op vraag van een magistraat.

Laatst aangepast: 20 juni 2023