Revalidatie na thoracale, vasculaire en algemene heelkunde

Bij het UZA, dienst fysische revalidatie kunt u ook terecht om te revalideren na thoracale, vasculaire en algemene heelkunde.

Waarom revalidatie na thoracale, vasculaire en algemene heelkunde?

Revalidatie na long- of buikchirurgie

Long- en buikchirurgie beïnvloeden de ademhalingsfunctie, de beweeglijkheid van de borstkas en de mobiliteit van de ledematen. Ook met pijnstilling (medicatie, epidurale) na een dergelijke ingreep, durft de patiënt van niet diep in- en uitademen of vlot bewegen. Een gebrekkige diepe in- en uitademing kan zorgen voor complicaties zoals atelectase of ontstekingen. Het is dus zeer belangrijk om na de narcose de ademhaling zo vlug mogelijk te optimaliseren. De kinesitherapeut helpt u hierbij door u, indien mogelijk voor de operatie, de juiste ademhalingstechnieken aan te leren:

 • buik-, flank-, borstademhaling en expiratietechnieken
 • leren ophoesten met ondersteuning
 • ippv (intra pulmonale percussionele ventillatie) en triflow

Ook uw  schoudermobiliteit, gangfunctie en houdingscorrectie krijgen de nodige aandacht.

Revalidatie na vasculaire chirurgie

Verstopte bloedvaten kunnen leiden tot gebrekkige bloedvoorziening in de benen. Ingrijpende chirurgie kan hier nodig zijn om een amputatie te voorkomen. Het plaatsen van een greffe of het uitvoeren van een bypass beperkt in de eerste weken na de operatie uw bewegingsmogelijkheden. De kinesitherapeut helpt u opnieuw goed te bewegen met de gepaste oefeningen om de doorbloeding te bevorderen, mogelijke spierverkorting of gewrichtsverstijving te voorkomen en uw gangfunctie te herwinnen.

Revalidatie na amputatie

Bij een levensbedreigende infectie, trauma of doorbloedingsstoornis in de benen is er dikwijls geen andere uitweg dan een amputatie. Dit kan het geval zijn na een acuut trauma of bij een chronische ziekte in een vergevorderd stadium (diabetes, atherosclerose). Een dergelijke ingreep vraagt achteraf een intensieve multidisciplinaire revalidatie. In overleg met de vasculaire chirurg en de revalidatiearts komen volgende technieken aan bod:

 • ademhalingsoefeningen, spierversterking
 • positionering, stompwikkeling, -gewenning en –hygiëne
 • oefeningen tussen parallelle barren en met krukken
 • rolstoelvoorziening en –training, oefenen van transfers van bed naar rolstoel, toilet
 • aanpassen van een voorlopige liner en voorlopige prothese
 • leren stappen met voorlopige prothese
 • aanmeten van een definitieve prothese in functie van uw mogelijkheden
 • oefenen van huishoudelijke en professionele activiteiten
 • hulp in de thuissituatie en psychosociale en administratieve ondersteuning
 • regelmatige opvolging door revalidatiearts en orthopedisch technicus in nauwe samenwerking met de vasculaire chirurg en wondverpleegkundige

Hoe bereidt u zich voor op revalidatie na thoracale, vasculaire en algemene heelkunde?

Voor de behandeling draagt u het beste sportieve kledij. U kunt zich omkleden op de revalidatieafdeling.

Hoe verloopt revalidatie na thoracale, vasculaire en algemene heelkunde?

U begint met de revalidatie tijdens de ziekenhuisopname. De revalidatiearts bekijkt uw situatie in de oefenzaal. De kinesitherapeut en ergotherapeut behandelen u dagelijks. Na uw ontslag uit het ziekenhuis kunt u de revalidatie van thuis uit verderzetten.

Wat gebeurt er na revalidatie na thoracale, vasculaire en algemene heelkunde?

De revalidatiearts volgt u regelmatig op en stuurt het oefenprogramma bij als dat nodig is. Bij amputatie en rolstoelafhankelijkheid is er vervoerstussenkomst mogelijk via de revalidatieconventie.

Laatst aangepast: 23 maart 2016
Auteur(s): Team fysische revalidatie