Revalidatie na kanker

Kanker is een ingrijpende ziekte met een zware behandeling. Vaak kampen mensen nadien met psychosociale en/of lichamelijke problemen zoals stres, angst, extreme vermoeidheid, pijnlijke gewrichten, een verminderde conditie,… Dit heeft een grote invloed op uw levenslust en welzijn. 

Wilt u de draad weer opnemen na een kankerbehandeling? Het oncologisch revalidatieprogramma van het UZA helpt u zoeken naar een nieuw evenwicht. Dit revalidatieprogramma werd ontwikkeld door het Multidisciplinair Oncologisch Centrum Antwerpen (MOCA) en de dienst Fysische Geneeskunde en Revalidatie. 

Uw behandelend geneesheer-oncoloog is het beste geplaatst om u door te verwijzen naar het specifiek oncologisch revalidatieprogramma. Hierbij houdt de revalidatieartsrekening met uw situatie en fysieke belastbaarheid. De accenten van dit revalidatieprogramma liggen op de verbetering van uw conditie en uw algemene gezondheidstoestand,

Hoe verloopt revalidatie na kanker?

Het programma duurt 12 weken en bestaat uit een combinatie van lichaamstraining en mentale ondersteuning. U kunt het fysieke of het psychosociale luik ook apart volgen, maar we raden aan om beiden te combineren als u hiervoor in aanmerking komt. 

Lichaamstraining 

Tijdens of na uw behandeling kan u deelnemen aan het fysieke trainingsprogramma. Gedurende dit programma werkt u aan uw conditie, kracht en fitheid met aangepaste oefeningen, zowel individueel als in groep. Daarnaast leert u omgaan met beperkingen zoals vermoeidheid. Onder begeleiding van de kinesitherapeut voert u samen de oefentherapie uit. Het programma duurt ongeveer 3 tot 4 maanden, met een frequentie van 2 sessies per week.

Psychosociale sessies

Indien uw behandeling is afgerond1, kan u aansluitend op de lichaamstraining psychosociale infosessies volgen. (Gast)sprekers van diverse disciplines (psychologen, diëtisten, …) voorzien voordrachten waarmee we u willen ondersteunen bij het verwerken van de ziekte en het verhogen van uw welzijn. We bieden informatie en tips rond thema’s die belangrijk kunnen zijn na uw behandeling: stress en spanningen, voeding, vermoeidheid, concentratie- en geheugenproblemen, zelfbeeld, werkhervatting, intimiteit na kanker, …. Er is ruimte voor eigen inbreng en vragen evenals contact met lotgenoten. Een belangrijke naaste kan bovendien aan het psychosociale programma deelnemen.

Starten?

Wenst u tijdens of na uw behandeling deel te nemen aan het oncorevalidatieprogramma? Bespreek dit dan eerst met uw behandelend arts/oncoloog. Die kan u doorverwijzen naar de revalidatiearts van de dienst Fysische Geneeskunde en Revalidatie. Na de nodige onderzoeken evalueren we samen of u met het programma kunt starten. U kunt het fysieke of psychosociale luik ook apart volgen, maar we raden aan om beiden te combineren als u hiervoor in aanmerking komt.

Om u voldoende te informeren over het revalidatieprogramma organiseren we 3x per jaar een infoavond. Kijk bij de activiteitenkalender en schrijf u in voor de volgende sessie.

Heeft u nog vragen over het oncorevalidatieprogramma?

  • Margot Iwens (onco-reva coördinator) 03 436 80 56
  • Jolien Van Loven (psycholoog) 03 821 50 72

Lees hier de folder over het oncorevalidatieprogramma.

Gezien de psychosociale infosessies gericht zijn op re-integratie en het genezingsproces, voorzien we deze sessies na het afronden van een actieve behandeling. Hieronder behoort chirurgie, chemo-, radio-, of immunotherapie. Indien u nog een onderhoudsbehandeling zoals hormoontherapie volgt, komt u wel in aanmerking om het psychosociale luik te volgen.

Laatst aangepast: 22 december 2022
Auteur(s): Team fysische revalidatie