Revalidatie bij stofwisselingsziekten

Bij het UZA, dienst fysische revalidatie kunt u ook terecht om te revalideren bij stofwisselingsaandoeningen zoals diabetes en obesitas.

Waarom revalidatie bij stofwisselingsaandoeningen?

Revalidatie bij diabetes (suikerziekte)

Als diabeet moet een specialist endocrinologie (metabole ziekten) en de diabetesverpleegkundigen u continu opvolgen. Vindt uw arts uw fysieke activiteitsgraad onvoldoende, dan kan een bewegingsprogramma u helpen om uw aandoening beter onder controle te houden en verdere complicaties te voorkomen. Bij diabetesproblemen die fysieke beperkingen met zich meebrengen (polyneuropathie, limited joint mobility, amputatie), kan de revalidatiearts een specifiek multidisciplinair revalidatieprogramma voorstellen.

Revalidatie bij obesitas (zwaarlijvigheid)

Obesitas leidt op termijn tot ernstige nevenpathologie en zware invaliditeit. De dienst endocrinologie - metabole ziekten volgt u op op medisch en nutritioneel vlak. Te weinig beweging kan mee verantwoordelijk zijn voor de evolutie van overgewicht naar obesitas. Uw behandelend geneesheer kan u doorverwijzen naar de dienst fysische revalidatie voor een activeringsprogramma. U leert er meer over dagelijks energieverbruik en krijgt aangepaste oefeningen.

Hoe verloopt revalidatie bij stofwisselingsaandoeningen?

De kinesitherapeut of ergotherapeut voert de behandeling uit, in samenspraak met de revalidatiearts en op verwijzing van de specialist endocrinologie – metabole ziekten. Een actieve deelname, motivatie en discipline is noodzakelijk om een positief resultaat te bereiken.

Wat gebeurt er na revalidatie bij stofwisselingsaandoeningen?

Op het einde van uw revalidatieprogramma gaat u opnieuw op raadpleging bij de revalidatiearts. Tijdens deze raadpleging kunt u al uw vragen stellen.

Laatst aangepast: 23 maart 2016
Auteur(s): Team fysische revalidatie