Revalidatie bij kinderen

Bij de dienst fysische revalidatie van het UZA kunnen kinderen ook terecht om te revalideren, bijvoorbeeld na een infectie van de luchtwegen of bij psychomotorische aandoeningen.

Waarom revalidatie bij kinderen?

De respiratoire zorg bestaat uit:

  • thoraxcompressie
  • drainagetechnieken
  • ippv
  • mobilisatie
  • spoeling en aërosol

Bij vertraagde motorische ontwikkeling oefent het kind de bewegingsfuncties. Diagnostiek, evaluatie en opvolging gebeurt in nauw overleg met de dienst kinderneurologie.

Hoe bereidt uw kind zich voor op de revalidatie?

Voor de behandeling draagt het patiëntje het beste speelkledij.

Hoe verloopt revalidatie bij kinderen?

Als uw kind gehospitaliseerd moet worden, dan start de revalidatie al in het ziekenhuis. Is hospitalisatie niet nodig, dan kan revalideren ook ambulant. De revalidatiearts geeft advies als multidisciplinaire aanpak noodzakelijk is. De kinesist en ergotherapeut behandelen het patiëntje dan dagelijks.

Wat gebeurt er na revalidatie bij kinderen?

De behandelende artsen staan in voor de opvolging van uw kind.

Laatst aangepast: 23 maart 2016
Auteur(s): Team fysische revalidatie