Retrograde urethrografie

Met dit onderzoek bekijkt de arts de vorm en doorgang van de urinebuis (urethra).

Hoe gebeurt een retrograde urethrografie?

De uroloog maakt de urinebuis zichtbaar met behulp van contrastvloeistof die hij via een buisje in de plasbuis inbrengt. Tijdens het inspuiten van de contrastvloeistof en terwijl u plast, neemt de radioloog röntgenfoto’s. Deze foto's geven de uroloog waardevolle informatie over de vorm en doorgang van de urinebuis.

Opgelet: bent u allergisch voor contrastvloeistof, dan moet u dat melden voor het onderzoek!

Wat gebeurt er na een urethrografie?

Na het onderzoek kan de plasbuis nog enige tijd geïrriteerd zijn. Ook het plassen kan branderig aanvoelen. Deze klachten verdwijnen in de loop van de dag. Na het onderzoek kan er ook een beetje bloed bij de urine zitten. Dit is een normaal verschijnsel waar u zich niet ongerust over hoeft te maken. Bij blijvende klachten dient u contact op te nemen met de dienst urologie of spoedgevallen.

Laatst aangepast: 23 maart 2016
Auteur(s): Team urologie