Renografie

Een renografie is een onderzoek waarbij we met een kleine hoeveelheid licht radioactieve stof (tracer) de doorbloeding en werking van de nieren kunnen beoordelen. Het geeft ook een indruk van de afvloed van urine naar de blaas.

Hoe bereidt u zich voor?

 • U moet niet nuchter zijn voor het onderzoek.
 • Gezien het belang van een goede hydratatie, worden diuretica indien mogelijk en in samenspraak met uw arts 3 dagen voor het onderzoek gestaakt. 
 • U mag uw gebruikelijke geneesmiddelen innemen.
 • Dit onderzoek gebeurt niet in geval van zwangerschap. Overleg met uw arts. Verwittig op voorhand als u mogelijk zwanger bent.
 • Om praktische redenen mag slechts één familielid of begeleider meekomen tijdens de voorbereiding van het onderzoek. Kinderen of zwangere vrouwen zijn niet toegelaten.
 • Bij kinderen tot en met 12 jaar wordt door de arts een afspraak gemaakt op de afdeling kindergenees-kunde. Hier wordt een halfuur voor het onderzoek een infuusnaald ingebracht als voorbereiding op het onderzoek. Hierna gaat u naar de afdeling nucleaire geneeskunde.

Hoe verloopt het onderzoek?

Het onderzoek

 • Het onderzoek start met een lege blaas. Vlak voor de start van het onderzoek wordt u gevraagd te gaan plassen. Bij kleine kinderen wordt een schone luier aangedaan.
 • We dienen de tracer bij voorkeur via een ader in de arm toe. 
 • Afhankelijk van de indicatie voor het onderzoek wordt er 10 minuten na de start van het onderzoek een plasmiddel toegediend.
 • Voor het onderzoek dient u op uw rug plaats te nemen op de onderzoekstafel. De camera wordt ter hoogte van de romp geplaatst.
 • Het onderzoek duurt zo’n 20 tot 40 minuten.
 • Blijf tijdens het onderzoek zo goed mogelijk stil liggen.

Na het onderzoek

 • U mag zelf met de wagen naar huis rijden.
 • U mag gewoon eten en drinken.
 • Na het onderzoek is het belangrijk om extra water (1 liter) te drinken en frequent te plassen.
 • Vermijd langdurig (>2 uur) en zeer dicht (<50 cm) contact met zwangere vrouwen en jonge kinderen (<12 jaar), gedurende 24 uur na toediening van de tracer.

Resultaten

De resultaten worden bezorgd aan uw behandelend arts. Hij of zij bespreekt ze met u.

Ongemakken en bijwerkingen

 • De beeldvorming kan in totaal zo’n 20 tot 40 minuten duren.
 • U moet tijdens het onderzoek zo goed mogelijk stil blijven liggen op de onderzoekstafel.
 • Er zijn geen bijwerkingen beschreven op de licht radioactieve stof. De stof is niet gevaarlijk en verdwijnt binnen enkele uren volledig uit het lichaam.

Verwittig ons bij annulering

Gelieve ons minstens 24 uur op voorhand te verwittigen als u onverwacht niet naar het onderzoek kunt komen. Als u tijdig annuleert, kunnen we een andere patiënt verder helpen.

Laatst aangepast: 04 juli 2022