Provocatietest geneesmiddelenallergie

Uw huisarts of specialist heeft u verwezen omdat u mogelijk allergisch bent voor een geneesmiddel. Omdat de diagnose daarbij niet absoluut of perfect kan worden vastgesteld met klassieke bloed- en/of huidtests, zal in het dagziekenhuis van de dienst Allergologie een provocatietest plaatsvinden.

Wat is een provocatietest?

Een provocatietest is een onderzoek waarbij we nagaan of u een bepaald geneesmiddel al dan niet verdraagt. Dit wordt nagegaan door u het geneesmiddel te laten innemen (inslikken) of in te spuiten (in de spier of een ader). Gespecialiseerd personeel volgt de provocatietesten nauwkeurig op. Een provocatietest start altijd met de toediening van een heel lage dosis. Als u deze lage dosis goed verdraagt, krijgt u vervolgens een iets hogere dosis tot we uiteindelijk één volledige dosering bereiken. Als blijkt dat u het geneesmiddel niet verdraagt, wordt de test uiteraard gestaakt. U kan uiteraard altijd zelf de provocatietest stoppen.

Hoelang duurt een geneesmiddelenprovocatie?

De duur van een provocatietest varieert. Gemiddeld duurt een geneesmiddelenprovocatietest 3 tot 4 uur, waarna nog enkele uren observatie noodzakelijk zijn. In sommige gevallen kan aangewezen zijn om na de provocatietest de medicatie thuis een nog tijdje verder in te nemen om het optreden van laattijdige reacties uit te sluiten.   

Is een geneesmiddelenprovocatietest gevaarlijk? 

Het valt niet uit te sluiten dat er milde of eventueel zelfs ernstige allergische reacties optreden. Daarom volgt gespecialiseerd personeel een provocatietest altijd nauwkeurig op. Deze zijn vertrouwd met het herkennen en behandelen van allergische reacties bij kinderen en volwassenen. Uw bloeddruk, pols en zuurstof worden continu gemeten en noodmedicatie is standaard ter beschikking. Uiteraard mag u tijdens de provocatie zelf beslissen om te stoppen. 

Hoe moet ik mij voorbereiden?

Wanneer een geneesmiddelenprovocatietest afgesproken wordt, ontvangt u een informatiebrochure. Deze brochure vermeldt de belangrijkste praktische richtlijnen en de noodzakelijke voorbereiding zoals welke geneesmiddelen u moet stoppen.

Ik ben verhinderd, wat nu?

U dient minstens 24 uur op voorhand onze dienst te verwittigen. Dit kan telefonisch via +32 3 821 46 62 of +32 3 821 35 26.

Laatst aangepast: 18 november 2021