Coronavirus COVID-19

Informatie voor UZA-patiënten en bezoekers | Reserveer hier een afspraak voor een PCR-test
Meer details Meer details

Primaire immuundeficiënties

Wat zijn primaire immuundeficiënties?

Primaire immuundeficiënties vormen een zeer heterogene groep van zeldzame aandoeningen waarbij het immuunsysteem niet naar behoren werkt. Hierdoor kan het lichaam zich onvoldoende afweren tegen infecties (zowe bacteriële als virale infecties). Ook bepaalde autoimmuunziekten en tumoren worden meer waargenomen bij immuundeficienties. 

Wat zijn de oorzaken? 

Bepaalde primaire immuundeficiënties zijn erfelijk. Bij een aantal is de oorzaak echter niet gekend. Meer dan 100 genen kunnen betrokken zijn in de ontwikkeling van immuundeficiënties. 

Wat zijn de symptomen? 

Patiënten met primaire immuundeficiënties:

  • zijn vaker ziek;
  • genezen minder snel van hun infecties.

Hoe verlopen de diagnose en behandeling?

De diagnose en de behandeling van immuundeficienties ligt vaak niet voor de hand en vergt de nodige expertise. Door deel uit te maken van de Belgian Primary Immuno Deficiency Group (BPIDG) hopen de afdelingen immunologie en kinderimmunologie deze expertise te kunnen aanbieden. Het UZA werkt ook nauw samen met UZ Gent voor de behandeling en opvolging van PID-patiënten. 

Mogelijke behandelingen zijn:

  • immunoglobulines: binnen het UZA zijn artsen gemandateerd om deze antistoffen volgens wettelijke criteria voor te schrijven.
  • antibiotica profylaxis
  • beenmergtransplantatie
  • immunosuppressiva

Coronavirus COVID-19: specifieke adviezen voor PID-patiënten

Op basis van de huidige evolutie omtrent corona (COVID-19) in België heeft de Belgian Primary Immunodeficieny Groep specifieke adviezen geformuleerd. U kan ze hier terugvinden

Meer info? 

Laatst aangepast: 18 november 2021
Auteur(s): Team immunologie