Pre-eclampsie (zwangerschapsvergiftiging)

Het UZA is een referentiecentrum voor de preventie en behandeling van pre-eclampsie. Een bijzonder team van hartspecialisten en gynaecologen neemt zowel vóór, tijdens als na de zwangerschap de zorg voor vrouwen met pre-eclampsie op zich. We voeren ook erg veel onderzoek naar nieuwe technieken uit en hebben samen met andere centra een systeem ontwikkeld om al zeer vroeg tekenen van pre-eclampsie op te sporen en te behandelen.

Wat is pre-eclampsie?

Pre-eclampsie (zwangerschapsvergiftiging of zwangerschapshypertensie) is een zwangerschapscomplicatie waarbij er sprake is van een hoge bloeddruk en schade aan verschillende organen:

 • nieraantasting met als gevolg eiwit in uw urine
 • leveraantasting met als gevolg gestoorde levertesten in uw bloed
 • aantasting van uw bloedstolling met als gevolg een daling van uw bloedplaatjes
 • long- of hartproblemen
 • problemen met de moederkoek waardoor de baby minder goed gaat groeien en er sprake is van een zogenaamde intra-uteriene groeirestrictie (IUGR) 

Het HELLP-syndroom is een speciale vorm van pre-eclampsie.

Wat zijn de oorzaken?

De echte oorzaak van pre-eclampsie of zwangerschapsvergiftiging is niet bekend. Wel weten we dat er bij pre-eclampsie:

 • al vroeg in de zwangerschap een probleem is met de aanleg van de moederkoek.
 • vooraf bestaande problemen in de bloedvatwand van de vrouw zijn.

Deze combinatie leidt ertoe dat de moederkoek niet goed doorbloed wordt en als een soort verdedigingsmechanisme een aantal stofjes gaat maken om beter doorbloed te worden. Deze tasten de bloedvaten van de moeder aan waardoor er uiteindelijk een hoge bloeddruk ontstaat.

Wat zijn de symptomen?

Klachten blijven vaak uit tot op het einde van de zwangerschap. Mogelijke klachten zijn:

 • een verhoogde bloeddruk
 • eiwit in uw urine
 • hoofdpijn
 • neusbloedingen
 • problemen met het zicht en het zien van flikkeringen.
 • beginnend stuipen (enkel in ernstige gevallen)

Hoe wordt pre-eclampsie opgespoord?

Samen met andere centra hebben we een systeem ontwikkeld om tijdens uw zwangerschap al zeer vroeg tekenen van pre-eclampsie op te sporen en te behandelen. We doen een aantal metingen, zowel op uw bloed als Dopplermetingen, om de evolutie van uw bloedvaten tijdens de zwangerschap te volgen. Met dit alles samen gebruiken we een computermodel dat ons toestaat om het risico op pre-eclampsie te berekenen. 

Spijtig genoeg hebben we nog geen betrouwbare methode om het risico op pre-eclampsie te berekenen wanneer u nog niet zwanger bent. Wel bent u steeds welkom op een preconceptie-consult (wanneer u een zwangerschap plant) om eventuele risico’s en de mogelijkheden van preventie verder te bespreken. Maak een afspraak via 03 821 33 50.

Hoe wordt pre-eclampsie behandeld?

Binnen het UZA hebben we een bijzonder team van hartspecialisten en gynaecologen dat de zorg voor vrouwen tijdens en vooral na pre-eclampsie op zich neemt. 

Tijdens de zwangerschap

De behandeling kan bestaan uit:

 • Aangepaste medicijnen voor uw bloeddruk. Niet elk medicijn tegen hoge bloeddruk mag gebruikt worden tijdens de zwangerschap. Uw arts bespreekt samen met u welke medicijnen u kunt gebruiken.
 • Corticosteroïden om uw baby voor te bereiden op een vroeggeboorte.
 • Magnesium om de baby tegen hersenschade en de moeder tegen stuipen te beschermen.

Uiteindelijk is enkel een bevalling de oplossing om het probleem van pre-eclampsie weg te nemen. Het is steeds een afweging tussen het risico van vroeggeboorte voor de baby en het risico van het verderzetten van de zwangerschap voor de moeder.

Indien u al 34 of meer weken bent, zullen we ervoor kiezen om de bevalling in te leiden. Voor 34 weken ben je meestal zo ziek wanneer het nodig is om te bevallen dat we een keizersnede zullen uitvoeren.

Na de zwangerschap

24 tot 48 uur na de geboorte is het risico meestal geweken. Maar om uw gezondheid (vooral uw hart- en bloedvaten) zo goed mogelijk te ondersteunen, raden we u een levenslange gerichte begeleiding aan. Daarvoor kunt u terecht bij het vrouw- en hartteam (03 821 35 38).

Wat zijn de gevolgen van pre-eclampsie op lange termijn?

Vrouwen die een pre-eclampsie hebben doorgemaakt hebben meer risico om later ook bloeddruk- en hartproblemen te ontwikkelen. Gelukkig genoeg kunnen we hierop vroegtijdig ingrijpen. Het is dus belangrijk regelmatig een hartonderzoek te laten verrichten, onder meer een echocardiografie, om de ontwikkeling van de hartspier te volgen en zeer regelmatige bloeddrukmetingen.

Wat is de kans op pre-eclampsie tijdens een volgende zwangerschap?

Als u terug zwanger bent, bestaan er een aantal middelen om het risico op pre-eclampsie in een volgende zwangerschap te verminderen: toediening van een lage dosis aspirine, voedingssupplementen en calcium.

Het team

Van links naar rechts: Dr. D. Mannaerts (gynaecologie), prof. A. Van Berendoncks (cardiologie), prof. Y. Jacquemyn (gynaecologie), prof. E. Van Craenenbroeck (cardiologie)

Meer informatie en/of afspraak maken? 

Laatst aangepast: 22 september 2023
Auteur(s): Team gynaecologie