PPROM (vroegtijdig gebroken vliezen)

Wat is PPROM?

PPROM is de Engelse afkorting voor ‘preterm pre-labor rupture of membranes’. In het Nederlands spreken we van vroegtijdig gebroken vliezen, ofwel vruchtwaterverlies voor de zwangerschapsduur van 37 weken.

Wat zijn de oorzaken?

De oorzaken van PPROM of het vroegtijdig breken van de vliezen zijn zeer gevarieerd. Een veelvoorkomende oorzaak is een sluimerende ontsteking in de baarmoeder. De oorzaak kan ook een opruimreactie zijn, waarbij bijvoorbeeld een bloedklonter wordt opgeruimd en de enzymen die vrijkomen uit de opruimcellen, de vliezen aantasten. Uiteraard kunnen ook bepaalde infecties met bacteriën of andere kiemen tot PPROM of vroegtijdig gebroken vliezen leiden.

Wat zijn de symptomen?

Een belangrijk symptoom van PPROM is vochtverlies uit de vagina dat u niet goed kunt ophouden. Vaak bestaat er twijfel met urine en daarom is het best dat u zich onmiddellijk aanbiedt voor verder onderzoek. We zullen dan een inwendig onderzoek doen en kijken of er vruchtwater uit de vagina komt. We kunnen ook met een speciaal testje op dat vocht bepalen of het over vruchtwater of ander vocht gaat.

Wat zijn de gevolgen?

Mogelijke gevolgen van het vroegtijdig verliezen van vruchtwater zijn:

  • Hoger risico op infecties bij de baby
  • Vroeggeboorte
  • Verstoorde ontwikkeling van de baby (bij breken van vruchtwater voor 22 weken zwangerschapsduur). Vooral de longen van de baby zullen zich minder goed kunnen ontwikkelen. Wanneer er weinig vruchtwater is, heeft de baby ook weinig bewegingsmogelijkheden, waardoor de armen en benen zich minder goed kunnen ontwikkelen en minder beweeglijk gaan zijn.

Hoe kunnen we uw baby beschermen tegen de gevolgen?

Wanneer uw vliezen vroegtijdig breken, zult u vaak vanuit een ander ziekenhuis naar het UZA verwezen worden.

Om bepaalde infecties te vermijden en vroeggeboorte uit te stellen, krijgt u aangepaste antibiotica. Daarnaast zullen we verder onderzoek verrichten naar de aanwezigheid van infecties door het afnemen van wissertjes.

Als de baby dreigt te vroeg te komen, worden ook spuitjes gegeven met Aacidexam, een product om de baby sneller te doen rijpen en klaar te maken voor een leven buiten de baarmoeder. Dit wordt verder besproken bij vroeggeboorte.

Verder zullen we regelmatig een echografisch onderzoek uitvoeren waarbij we kijken naar de groei en conditie van de baby. We zullen ook nog een zogenaamde cardiotocografie doen om te kijken hoe het is met de hartslag en conditie van de baby.

In het begin zult u meestal worden opgenomen in het ziekenhuis. Heel vaak zullen we u na enkele dagen voorstellen om terug naar huis te gaan en regelmatig op controle te komen.

Vanaf een zwangerschapsduur van ongeveer 37 weken raden we meestal aan om de bevalling in te leiden.

Laatst aangepast: 07 Mei 2019
Auteur(s): Team gynaecologie