Pijn: neuromodulatie

Neuromodulatie is het beïnvloeden van de werking van de zenuwbanen. De behandeling wordt in bepaalde gevallen toegepast om pijn tegen te gaan door de diensten neurochirurgie en pijncentrum

Welke pijn kan behandeld worden door neuromodulatie?

Neuromodulatie kan bijvoorbeeld ingezet worden bij 'failed back surgery syndrome'. Hierbij heeft de patiënt aanhoudende pijn  in de lage onderrug en vooral de benen na een rugoperatie zonder goed resultaat. 

Perifere neuropathische pijnsyndromen kunnen in aanmerking komen zolang het pijngebied niet té groot is. Vooral bij pijn na CPRS (complex regionaal pijn syndroom) is neuromodulatie een optie. CPRS is een abnormale reactie in (een deel van) een lidmaat  na een ongeval of een operatie. Ook diabetische neuropathie in de voeten kan mogelijk behandeld worden door neuromodulatie. 

Patiënten komen in aanmerking als de andere behandelingen zijn uitgeput.

Hoe werkt neuromodulatie?

Om pijn te behandelen, kan invasieve neuromodulatie ingezet worden. De arts brengt een elektrode in die aangestuurd wordt door een ingeplante pacemaker. De elektrode stimuleert de zenuwbaan in kwestie, wat een kalmerend effect heeft. Via een afstandsbediening kan de patiënt de intensiteit van de stimulatie aanpassen.

Hoe verloopt de ingreep?

De behandeling kan onder plaatselijke verdoving in het pijncentrum gebeuren, met behulp van een holle naald.

Bij een meer uitgebreide problematiek is een klassieke operatie onder narcose (verdoving) nodig.

pacemaker neuromodulatie

Pacemaker voor invasieve neuromodulatie

De pacemaker wordt nog niet meteen ingeplant. Gedurende vier weken wordt enkel de elektrode geplaatst. Die wordt aangestuurd door een externe pacemaker. De pacemaker wordt definitief ingeplant als aan drie voorwaarden voldaan is:

  • de patiënt heeft minder pijn
  • hij gebruikt minder pijnmedicatie
  • hij kan opnieuw beter functioneren

Wat zijn de resultaten?

Hoewel het resultaat bij sommige patiënten na verloop van maanden afneemt, ondervindt de meerderheid blijvende verbetering. 

Laatst aangepast: 11 februari 2014
Auteur(s): Team neuromodulatie