Coronavirus COVID-19

Informatie voor patiënten en bezoekers
Meer details Meer details

Pijn bij kinderen

Pijn is een onaangenaam en storend gevoel. Hoe sneller pijn opgemerkt wordt, hoe sneller de behandeling kan worden ingesteld of aangepast. Een goede pijnbehandeling draagt bij tot het comfort, het welzijn en het herstel van uw kind.

Pijn meten

Pijn meten, gebeurt afhankelijk van de leeftijd. 

Jonger dan 4 jaar

Bij baby's en kinderen jonger dan 4 jaar wordt de pijnscore bepaald aan de hand van 7 gedragskenmerken (FLACC-schaal).

Tussen 4 en 6 jaar

Vanaf 4 jaar gebruiken we de FLACC-schaal gecombineerd met een gezichtjesschaal. De verpleegkundige vraagt uw kind het gezichtje aan te wijzen dat evenveel pijn heeft als uw kind.

Tussen 6 en 12 jaar

Vanaf 6 jaar kunnen kinderen zelf aangeven hoeveel pijn ze hebben. Toch is het voor hen niet zo eenvoudig om pijn te beschrijven. Daarom gebruiken we ook voor deze kinderen een gezichtjesschaal.

Uw kind krijgt pijnstillers via een siroop (favoriet), een zetpil of een tablet.

Vanaf 8 jaar

Vanaf de leeftijd van acht jaar is nog een andere methode mogelijk: een pijnmeetlatje. Aan de hand van een verstelbaar schuifje moet het kind op het latje aangeven hoeveel pijn hij of zij heeft.

Kinderen met een neuromotorische beperking

Kinderen die kampen met een neuromotorische beperking kunnen pijn moeilijker onder woorden brengen. We gebruiken de Checklist Pijngedrag (CPG) om hun pijn te meten.

Pijn behandelen met geneesmiddelen

Aan de hand van de pijnmeting of de te verwachten pijn zal de arts een aangepaste pijnbehandeling voorschrijven. De klassieke pijnstillers zijn paracetamol en ibuprofen. Bij een ingewikkelde of pijnlijke operatie of aandoening kan de arts morfine voorschrijven via een infuus of pijnpomp. Zodra uw kind pijn voelt, kan het zichzelf wat morfine toedienen. De hoeveelheid medicatie is begrensd en wordt door de anesthesist ingesteld.

Middelen tegen procuderale pijn

Procedurale pijn wordt veroorzaakt door een bepaalde zorghandeling zoals het prikken, een bloedname, een kleine hechting, een ruggenprik ... Deze middelen zorgen voor minder pijn:

  • Suikerwater heeft bij baby's jonger dan 3 maanden een kort pijnstillend effect.
  • Verdovende zalf (EMLA-crème) vermindert de pijn. Klik hier voor meer informatie. 
  • Het inademen van een gasmengsel (Kalinox®) via een masker werkt voor kinderen vanaf 6 maanden ontspannend en vermindert de pijn. Klik hier voor meer informatie.

Andere hulpmiddelen bij pijn

  • Een vertrouwd persoon in de buurt die rust uitstraalt (mama of papa).
  • Ontspanning en afleiding: muziek, lezen, tv kijken, spelletjes spelen, tekenen, ...
  • Een goede voorbereiding op de behandeling.

 

Meer weten? Lees onze brochure 'Pijn bij kinderen'

Deze informatie werd laatst aangepast op woensdag 20 juni 2018 - 15:06
Auteur(s): Team