Pessarium

Een pessarium of vaginale ring is een medisch voorwerp, gemaakt uit hypo-allergene kunststof, dat in de vagina wordt ingebracht om de verzakking tegen te gaan. 

Er zijn heel wat verschillende modellen beschikbaar. Een ringpessarium past bij 70% van de vrouwen en is effectief bij alle types van prolaps en stressincontinentie. Ook het kubuspessarium wordt vaak gebruikt (bv. tijdens het sporten).

Bron: www.vvog.be

Wanneer is een pessarium voor u een goede optie?

  • Indien u geen operatie wil ondergaan.
  • Voorafgaand aan uw operatie om de wachttijd te overbruggen.
  • Als hulp voor het kiezen voor meest efficiënte ingreep.
  • Indien u last heeft van stressincontinentie en bv. enkel tijdens het sporten ondersteuning nodig heeft.
  • Indien u zwanger bent of in de toekomst nog zwangerschappen plant.
 

Hoe verloopt de opvolging?

Twee weken nadat het pessarium geplaatst wordt, komt u op controle om te kijken of u tevreden bent en het pessarium de goede maat heeft. 

 
Kan u het pessarium zelf in- en uitbrengen, dan zien we u graag elke zes maanden of jaarlijks terug. Anders volgt er elke drie tot vier maanden een controle. Bij een controle wordt het pessarium verwijderd en wordt de vagina gecontroleerd op eventuele kleine schaafletsels. Het pessarium wordt gereinigd en nadien herplaatst. 

Onze dienst doet continue aan wetenschappelijk onderzoek naar de ontwikkelingen van pessaria. Recent werden kleine, zeer zachte buisjes ontwikkeld (ook pessaria genoemd) die efficiënt zijn bij sommige vormen van ongewenst urineverlies. Ze worden vaak ingezet bij jonge, sportieve vrouwen. Zo kan een operatie vermeden worden.

 

Laatst aangepast: 01 juli 2022