Penicilline-allergie

De allergie die er vaak geen is

Een allergie aan penicilline(s) en aanverwante antibiotica wordt vaak gerapporteerd. Zo’n 10 % van de mensen denkt dat hij of zij allergisch is aan penicilline, maar slechts ongeveer 1 % is het echt. Dat betekent dat 9 op de 10 patiënten die denken een penicilline-allergie hebben, niet echt allergisch zijn en onterecht rondlopen met het label van een penicilline-allergie.

Een foute diagnose van een penicilline-allergie heeft heel wat gevolgen:

  • U loopt het risico om minderwaardige antibiotica te krijgen, die de ziektekiemen minder goed behandelen en ook resistentie in de hand werken. 
  • Ziekenhuisopnames kunnen langer duren.
  • U heeft meer kans op bijwerkingen.
     

Vanwaar die grove overschatting? 

Veel mensen dragen de stempel al sinds hun kindertijd, bijvoorbeeld omdat ze een keer huiduitslag kregen tijdens een behandeling met penicilline. Dit terwijl die uitslag misschien een gevolg was van de infectie waarvoor ze de medicatie kregen. Begrijpelijk genoeg hebben veel ouders niet de reflex om daarmee naar een specialist te gaan. De huisarts schrijft daarna uit voorzorg geen penicilline meer voor.

Wat als het wel om een penicilline-allergie gaat? 

Natuurlijk is het ook mogelijk dat u werkelijk allergisch bent voor penicilline(s). Ook dan is het erg belangrijk om dit verder te laten uitwerken. 

Het is immers noodzakelijk dat u dan onderzocht wordt voor veilige alternatieve antibiotica. Hiervoor zullen dan weer gerichte onderzoeken doorgaan, zodat u uiteindelijk weet welke antibiotica in de toekomst gebruikt kunnen worden. Zo heeft u, wanneer het nodig is, steeds een medicament dat u kan innemen.

Onderzoeken

De dienst allergologie van het UZA is gespecialiseerd in onderzoeken naar mogelijke antibiotica-allergie. 

Consultatie, bloedtest en huidtest

Eerst komt u op consultatie bij één van onze artsen. Indien nodig zullen er verdere onderzoeken gebeuren, zoals een bloedonderzoek en huidtest. Afhankelijk van de resultaten hiervan plant de arts mogelijk ook een provocatietest in.

  • De bloedafname gebeurt meteen tijdens uw consultatie. 
  • De huidtest wordt ingepland voor een volgend bezoek.

Huidtest

Bij huidtesten voor geneesmiddelen worden druppels met een sterk verdunde oplossing van de desbetreffende medicatie aangebracht op de voorarm. Daarna wordt de huid met een zeer fijn naaldje doorprikt. 

Voor geneesmiddelen wordt naast de huidpriktest ook vaak gebruik gemaakt van intradermale huidtests. Hierbij wordt een zeer kleine hoeveelheid van deze sterk verdunde oplossing net onder de huid ingespoten.

Na 15 minuten gaan we na of er op de prikplaatsjes een kleine zwelling optreedt. Dit geeft aan dat u mogelijk allergisch bent voor dit product.

Als een laattijdige reactie optreedt na inname van antibiotica (pas na enkele uren/dagen) moet u ook thuis aandacht hebben voor een mogelijke huiduitslag ter hoogte van de prikplaats en ons hierover te contacteren.

Lees hier meer over huidtesten

Op zoek naar veilige alternatieven & provocatietest

Als uit klassieke bloed- of huidtests blijkt dat u allergisch bent, is uw diagnose bevestigd. Dan starten we de zoektocht naar veilige alternatieven. Als er uit deze onderzoeken geen allergie naar voren komt, plannen we samen met u een provocatietest in. Die vindt steeds plaats in het dagziekenhuis van de dienst allergologie. 

Provocatietest

Tijdens een provocatietest neemt u het antibioticum in (inslikken) of wordt het bij u ingespoten. Een provocatietest start altijd met de toediening van een heel lage dosis. Als u deze lage dosis goed verdraagt, krijgt u vervolgens een iets hogere dosis tot we uiteindelijk één volledige dosering bereiken. Als blijkt dat u het geneesmiddel niet verdraagt, wordt de test uiteraard gestaakt. Gespecialiseerd personeel volgt de provocatietesten nauwkeurig op. 

Een provocatietest duurt gemiddeld 3-4 uur, waarna nog enkele uren observatie noodzakelijk zijn. Bij een laattijdige reactie moet u ook thuis de komende dagen alert zijn voor eventuele late symptomen.

Als er geen allergische symptomen optreden, bent u nu definitief van uw valse penicilline allergie verlost. 

Lees hier meer over provocatietesten voor geneesmiddelen.

Wetenschappelijk onderzoek

Binnen het FWO-TBM onderzoek 'Diagnosing drug allergy: the T is the key' wil het team een nieuwe diagnostische test valideren om een penicillineallergie snel en accuraat vast te stellen. Zo’n 10 tot 15% van de mensen denkt dat hij of zij allergisch is voor penicilline, maar slecht ongeveer 1 % is het echt. Deze systematische overschatting zorgt ervoor dat velen niet de antibiotica krijgen die voor hen het best werkt. Het FWO-TBM onderzoek moet er mede toe leiden deze foute diagnoses te ontkrachten zodat de patiënt altijd de optimale antibioticabehandeling kan krijgen. 

Contact

Wenst u een afspraak te maken op onze dienst allergologie voor uitwerking van uw vermoedelijke penicilline allergie? 

Neem gerust contact op met ons via het secretariaat van de dienst Immunologie-Allergologie-Reumatologie via 03 821 35 26.

Penicilline-allergie bij uw kind

Wenst u een afspraak te maken voor de uitwerking van een vermoedelijke penicilline allergie bij uw kind?

Neem contact op met de dienst kinderallergologie via het secretariaat kindergeneeskunde: 03 821 32 51.

WAO Center of Excellence

De dienst immunologie, allergologie en reumatologie van het UZA en de Universiteit Antwerpen, en satelliet-polikliniek van het AZ Jan Palfijn Gent, is door de World Allergy Organization (WAO) erkend als Center of Excellence. De erkenning bekroont de gespecialiseerde en multidisciplinaire zorg, jarenlange klinische en wetenschappelijke expertise en prominente rol op vlak van onderwijs die prof. dr. Didier Ebo, prof. dr. Vito Sabato en hun team hebben uitgebouwd. Lees er hier meer over.

Laatst aangepast: 05 september 2023