Parvovirus

Het Parvovirus ( Parvovirus B19 of de vijfde kinderziekte) is een veelvoorkomend virus dat bij zwangere vrouwen belangrijke gevolgen voor de ongeboren baby kan hebben.

Wat zijn de oorzaken?

Het Parvovirus verspreidt zich via druppeltjes in de lucht (hoesten, praten of niezen), maar kan ook via de placenta overgedragen worden naar de baby of door een bloedtransfusie.

Wat zijn de symptomen en gevolgen?

Bij kinderen is het Parvovirus meestal een kleine banale kinderziekte. Volwassenen kunnen eventueel een gewrichtsontsteking of wat griepachtige klachten krijgen.

Bij zwangere vrouwen kan het virus wel belangrijke gevolgen voor de ongeboren baby hebben, zoals een miskraam, foetale bloedarmoede of zelfs het afsterven van de baby.

Vooral bij infecties tijdens het eerste en tweede trimester van de zwangerschap is er een verhoogd risico op aantasting van de baby.

Hoe verlopen de diagnose en behandeling?

We kunnen tijdens de zwangerschap testen of u nog een Parvovirus-infectie kunt oplopen. Als u de vijfde ziekte al hebt gehad voor u zwanger werd, kunt u die niet nog een keer krijgen omdat uw lichaam antistoffen heeft gemaakt tegen het virus.

Indien u geen antistoffen hebt en dus toch een Parvovirus-infectie kunt oplopen, zullen we steeds een zeer uitgebreid echografisch onderzoek doen. We zullen met name een speciaal Doppleronderzoek doen tijdens de zwangerschap om te testen of de baby bloedarmoede ontwikkelt. Wanneer we tekens van bloedarmoede vaststellen, zullen we overgaan tot een intra-uteriene transfusie om de bloedarmoede op te lossen.

Op dit moment is er nog geen vaccin beschikbaar tegen humaan parvovirus B19.

Laatst aangepast: 07 Mei 2019
Auteur(s): Team gynaecologie