Pancreasaandoening: chirurgisch zorgtraject

U heeft bij de huisarts of gastro-enteroloog een van onderstaande diagnoses gekregen en wordt binnenkort geopereerd in het UZA.

Niet-kwaadaardige pancreasaandoening:

  • slijmhoudende cystes (mucineuse cyste of IPMN)
  • niet-kwaadaardige neuro-endocriene tumor
  • chronische pancreatitis
      

Hieronder leest u wat u in de verschillende fases van de chirurgische behandeling van een niet-kwaadaardige pancreasaandoening kunt verwachten en bij wie u terecht komt. Voor de chirurgische behandeling van pancreaskanker vindt u hier een aangepast zorgtraject.

 

UZA als referentiecentrum voor complexe pancreaschirurgie

Het UZA is door het RIVIZ erkend als referentiecentum voor pancreaschirurgie

Diagnose en verwijzing

Na de diagnose van een niet-kwaadaardige pancreasaandoening verwijst uw arts u meteen door en maakt hij een afspraak bij het multidisciplinaire zorgteam in het UZA via:

Telefoon: 03/821.48.00              

E-mail: pancreas-slokdarm [at] uza [dot] be

Second opinion

U kunt via bovenstaand telefoonnummer en e-mailadres ook zelf een tweede advies of second opinion aanvragen. Dit is een aanvulling op de eerste diagnose en kan zowel u als uw arts helpen om een goede beslissing te nemen over uw behandeling.

Multidisciplinair overleg

Als uw dossier volledig is en er geen bijkomende onderzoeken nodig zijn, wordt u binnen de week uitgenodigd op de raadpleging en wordt er ook een ‘multidisciplinair consult’ georganiseerd.

Sommige letsels komen in aanmerking voor chirurgie, andere worden opgevolgd met beeldvorming (bv. CT-scanMRIDOTANOC PET-scan…).

Raadpleging

De beslissing van het multidisciplinair consult wordt zo snel mogelijk tijdens een raadpleging aan u bekend gemaakt. Op deze raadpleging wordt het behandelplan uitgebreid met u besproken en overloopt de arts wat u voor, tijdens en na uw behandeling kunt verwachten.

Verloop van een pancreasingreep

Als u een operatie moet ondergaan, wordt de ingreep in overleg met u ingepland. De operatie vindt plaats in het UZA en er is geen wachtlijst.

Voor de ingreep

U wordt 1 à 2 dagen voor de ingreep op de dienst hepatobiliaire chirurgie (C1) opgenomen. De zaalarts en/of verpleging bespreekt samen met u de ingreep en overloopt een checklist. Tijdens uw opname maakt u ook kennis met de anesthesist en de kinesist die u na de operatie zal begeleiden. Als u nog bijkomende vragen heeft, kunt u altijd terecht bij uw behandelend chirurg.

De ingreep zelf

De Whipple-operatie of pancreaticoduodenectomie is de meest gebruikelijke ingreep bij een pancreastumor in de pancreaskop, en wordt soms ook toegepast bij chronische pancreatitis. Bij chronische pancreatitis worden in het UZA ook een pancreaticojejunostomie of duodenum en galwegsparende pancreaskopresectie volgens Beger of Frey uitgevoerd. 

Andere ingrepen die in het UZA aan de pancreas worden uitgevoerd (afhankelijk van de plaats van het gezwel of cyste) zijn:

  • Pancreasstaartresectie: hierbij wordt de staart van de pancreas, soms een deel van het lichaam en vaak ook de milt verwijderd.
  • Totale pancreatectomie: hierbij wordt de gehele pancreas verwijderd.
  • Centrale pancreatectomie: hierbij wordt het middelste deel van de pancreas verwijderd.
  • Enucleatie (eerder uitzonderlijk en enkel mogelijk bij niet-kwaadaardige neuro-endocriene tumoren): hierbij wordt de pancreastumor weggenomen en zoveel mogelijk pancreasweefsel behouden.


Na de ingreep

Na de ingreep wordt u wakker op de afdeling intensieve zorgen, waar uw medicatie geleidelijk aan wordt afgebouwd. De dag na de ingreep starten we al met voeding, meestal via een sonde. Het pijnteam monitort uw toestand en kan uw pijn dankzij een pijnpomp goed onder controle houden. Uw behandelend chirurg volgt u tijdens uw verblijf op intensieve zorgen steeds op, ook in het weekend.

Na uw verblijf op intensieve zorgen wordt u overgebracht naar de afdeling hepatobiliaire heelkunde (C1), waar u ongeveer twee weken verblijft (tenzij er complicaties optreden). Tijdens uw verblijf in het UZA krijgt u enkele belangrijke richtlijnen voor een aangepaste levensstijl mee. Zo krijgt u van de diëtist aangepast voedingsadvies na uw pancreasoperatie. Samen met uw kinesist start u ook zo snel mogelijk met een gepast revalidatieprogramma.

Naar huis

Afhankelijk van hoe goed u de ingreep heeft doorstaan, kunt u ongeveer twee weken na uw ingreep terug naar huis. Als uw thuissituatie dit niet toelaat (u woont alleen) of u onvoldoende hersteld bent, organiseert onze sociale dienst een verblijf in een revalidatiecentrum.

Na ongeveer zes weken kunt u terug uw dagelijkse activiteiten opnemen. 

Opvolging

Twee tot drie weken na uw ontslag komt u voor een vervolgafspraak naar het UZA. We stellen op uw maat een opvolgingstraject op langere termijn voor.

Contact

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met het multidisciplinaire team via het nummer 03 821 48 00.

Laatst aangepast: 04 maart 2024