Overzicht prijzen onderzoeken

Hieronder vind je een overzicht van de prijzen van de verschillende onderzoeken bij S.P.O.R.T.S.

Sportmedische evaluatie

De prijs van een basis sportmedische evaluatie bedraagt 79,52 euro. Inbegrepen in de sportmedische evaluatie zijn een uitgebreid klinisch onderzoek, biometrie (gewicht, lengte, vet% dmv impedantie), een elektrocardiogram bij rust en een longfunctieonderzoek met het spirometrietoestel.

Evaluatie van de fysieke conditie

De prijs van een inspanningstest start vanaf 117,6 euro. Hierbij lever je een progressief oplopend inspanning op een fietsergometer (Lode Excalibur), je eigen fiets (Cyclus II) of loopband (HP Cosmos) waarbij ECG- en/of lactaatmetingen gebeuren. Een inspanningstest (86,24 euro) met zowel een elektrocardiogram (31,36 euro) als een lactaattest (33,6 euro) kost 151,2 euro.  Je kan de inspanningstest aanvullen met een zuurstofopnamemeting (50,4 euro). Deze volledige inspanningstest komt dan neer op 201,6 euro, waarbij een korte nabespreking in vervat zit. Wil je een volledig individueel aangepast trainingsadvies krijgen, dan kan dit voor 39,2 euro per halfuur.

Klassiek werken we met inspanningsprotocols die per 3 minuten de belasting verhogen. Na overleg en in functie van noodzaak, kan echter elk mogelijk protocol voorzien worden (bvb ipv elke 3 minuten elke 8 minuten). Voor deze protocols gelden prijzen in functie van de tijdsbesteding van de medewerkers. 

Een maximale inspanningstest wordt steeds voorafgegaan door een sportmedische evaluatie (79,52 euro) bij een sportarts. Je kan dus alleen de inspanningsproef afleggen als je recent sportmedisch geevalueerd werd (attest van max 1 jaar oud).
Indien je recent gekeurd werd, breng je het medisch verslag, keuringsattest of licentie mee naar S.P.O.R.T.S. 

Inspanningstest op loopband of (eigen) fiets 86,24 euro
Elektrocardiogram (ECG) bij inspanning 31,36 euro
Lactaatmetingen (min 5 afnames) 33,60 euro
Zuurstofopnamemeting (VO2max) 50,40 euro
Trainingsadvies per halfuur (facultatief) 39,20 euro

Bijkomende onderzoeken

Je kan de sportmedische evaluatie en de inspanningstest uitbreiden met onderzoeken in het belang van jouw sport:

Krachtmeting beenspieren Biodex 84 euro
Loop- en ganganalyse 72,80 euro
Raadpleging bij de podoloog 26,80 euro

Voedingsadvies

Bij S.P.O.R.T.S. kan je ook terecht voor voedingsadvies op maat.

Sportconsultatie intake  75 euro
Sportconsultatie opvolging 35 euro

(Prijzen van toepassing op 25/04/2023)

Laatst aangepast: 27 april 2023
Auteur(s): Team sports