Overzicht prijzen onderzoeken

Hieronder vind je een overzicht van de prijzen van de verschillende onderzoeken bij S.P.O.R.T.S.

Sportmedische evaluatie

De prijs van een basis sportmedische evaluatie bedraagt 71 euro. Inbegrepen in de sportmedische evaluatie zijn een uitgebreid klinisch onderzoek, biometrie (gewicht, lengte, vet% dmv impedantie), een elektrocardiogram bij rust en een longfunctieonderzoek met het spirometrietoestel.

Evaluatie van de fysieke conditie

De prijs van een inspanningstest start vanaf 105 euro. Hierbij lever je een progressief oplopend inspanning op een fietsergometer (Lode Excalibur), je eigen fiets (Cyclus II) of loopband (HP Cosmos) waarbij ECG- en/of lactaatmetingen gebeuren. Een inspanningstest (77 euro) met zowel een elektrocardiogram (28 euro) als een lactaattest kost 135 euro.  Je kan de inspanningstest aanvullen met een zuurstofopnamemeting (45 euro). Deze volledige inspanningstest komt dan neer op 175 euro, waarj een korte nabespreking in vervat zit. Wil je een volledig individueel aangepast trainingsadvies krijgen, dan kan dit voor 30 euro per halfuur.

Klassiek werken we met inspanningsprotocols die per 3 minuten de belasting verhogen. Na overleg en in functie van noodzaak, kan echter elk mogelijk protocol voorzien worden (bvb ipv elke 3 minuten elke 8 minuten). Voor deze protocols gelden prijzen in functie van de tijdsbesteding van de medewerkers. 

Een maximale inspanningstest wordt steeds voorafgegaan door een sportmedische evaluatie (71 euro) bij een sportarts. Je kan dus alleen de inspanningsproef afleggen als je recent sportmedisch geevalueerd werd (attest van max 1 jaar oud).
Indien je recent gekeurd werd, breng je het medisch verslag, keuringsattest of licentie mee naar S.P.O.R.T.S. 

Inspanningstest op loopband of (eigen) fiets 77 euro
Elektrocardiogram (ECG) bij inspanning 28 euro
Lactaatmetingen (min 5 afnames) 30 euro
Zuurstofopnamemeting (VO2max) 45 euro
Trainingsadvies per halfuur (facultatief) 30 euro

Bijkomende onderzoeken

Je kan de sportmedische evaluatie en de inspanningstest uitbreiden met onderzoeken in het belang van jouw sport:

Krachtmeting beenspieren Biodex 75 euro
Bepaling lichaamssamenstelling (Dexascan) 70 euro
Statisch-dynamische evaluatie 130 euro
RunningSmart-screening 130 euro
Loop- en ganganalyse met raadpleging bij de podoloog 87 euro

Voedingsadvies

Bij S.P.O.R.T.S. kan je ook terecht voor voedingsadvies op maat.

Sportconsultatie intake  75 euro
Sportconsultatie opvolging 35 euro

(Prijzen van toepassing op 01/03/2017)

Laatst aangepast: 29 maart 2017
Auteur(s): Team s.p.o.r.t.s.