Overmatig zweten (hyperhidrosis)

Overmatig zweten

Zweten helpt het lichaam de temperatuur te regelen (thermoregulatie). Het is cultuur- en klimaatgebonden en ook normaal bij een inspanning. Bij overmatig zweten of hyperhidrosis’ zweet men meer dan nodig.

Veralgemeend overmatig zweten (secundaire hyperhidrosis)

Teveel zweten over het hele lichaam ontstaat spontaan of is het gevolg van een andere aandoening (secundaire hyperhidrosis). In dat geval moet de onderliggende aandoening worden opgespoord en behandeld om van het zweten af te geraken. 

Behandeling secundaire hyperhidrosis

Bij secundaire hyperhidrosis of veralgemeend zweten over het hele lichaam spoort uw huisarts of een internist de onderliggende aandoeningen op. 

Plaatselijk overmatig zweten (focale hyperhidrosis)

Plaatselijk overmatig zweten of ‘focale hyperhidrosis’ situeert zich bijvoorbeeld enkel aan de handen, voeten of oksels. Ook zweten of blozen in het aangezicht is mogelijk en gaat dikwijls samen met emoties, of beroepsgebonden of sociale spanning. 

Focale hyperhidrosis treft ongeveer 1 tot 3 % van de mensen, en komt evenveel voor bij mannen als bij vrouwen. De klachten ontstaan meestal bij adolescenten en jongvolwassenen en verergeren vaak tijdens de puberteit. Teveel zweten ter hoogte van de handen begint meestal op jonge kinderleeftijd, ter hoogte van de oksels bij adolescenten, en ter hoogte van het aangezicht op volwassen leeftijd. Door een mogelijke genetische factor komt het soms bij meerdere familieleden voor. 

Focale hyperhidrosis is niet schadelijk maar kan een belangrijke weerslag hebben op het zelfvertrouwen, en hindert de sociale omgang met anderen. Een thoracale sympatectomie is een mogelijke behandeling voor hyperhidrosis ter hoogte van oksels, handen en aangezicht. 

Behandeling focale hyperhidrosis

Bij focale hyperhydrosis kan een chirurgische behandeling helpen als niet-chirurgische behandelingen geen of onvoldoende eff ect hebben. Voorbeelden van niet-chirurgische behandelingen zijn sterke antizweetpreparaten of specifi eke medicamenten, iontoforese en botuline-injecties. Deze behandelingen lopen meestal via de huisarts of dermatoloog. 

Een chirurgische behandeling is de thoracale sympatectomie: een kijkoperatie in de borstkas onder algemene verdoving (VATS = video-assisted thoracoscopic surgery). Met behulp van een camera tussen de ribben onderbreekt de chirurg de zenuw (sympaticus) die instaat voor de zweetregulatie op een specifieke plaats. 

Om te voorkomen dat u op andere plaatsen zal zweten (compensatoir zweten) onderbreekt de chirurg alleen de afvoerende takken van de sympaticusketen (selectieve sympatectomie). 

De ingreep gebeurt via een klassieke mini-thoracoscopie of met behulp van de Da Vinci robot. Die keuze wordt gemaakt door de chirurg in overleg met de patiënt. Omdat het een kijkoperatie is, zijn de littekens kleiner en beperkt tot 3 plaatsen ter hoogte van de oksels (bij minithoracoscopie) of de thoraxwand (bij robottechniek). 

Verloop van de ingreep

Voor de ingreep vinden enkele onderzoeken plaats: een nazicht bij de anesthesist, een algemene vragenlijst om te kijken of u in aanmerking komt, en een bloedafname.

De meeste patiënten die chirurgisch behandeld worden: 
  • hebben al symptomen voor de leeftijd van 16 jaar
  • zijn jong op het moment van de ingreep (jonger dan 25 jaar)
  • zijn niet zwaarlijvig 
  • hebben geen klachten van overmatig veralgemeend 
  • zweten tijdens de slaap 
  • hebben geen trage hartslag (< 50 slagen per minuut)
U wordt opgenomen in het ziekenhuis op de dag van de ingreep of de avond voordien. Vanaf middernacht mag u niet meer eten of drinken en krijgt u een slaaptablet. 

De ingreep zelf duurt ongeveer 30 minuten. Nadien gaat u via de ontwaakkamer naar de verpleegafdeling. Doorgaans mag u de volgende ochtend of de dag nadien naar huis.

Risico's en resultaten

De behandeling kent het beste langdurige resultaat voor zweethanden. Het niveau waarop de zenuw wordt doorgenomen bepaalt de chirurg in functie van de klachten, en dit bepaalt ook de kans op eventueel herval of complicaties.

Controles

Controles zijn voorzien na 1 maand, na 6 maanden, na 1 jaar en dan jaarlijks voor ten minste 5 jaar indien mogelijk

Lees hier de folder 'Thoracale sympatectomie - behandeling tegen overmatig zweten'

Deze informatie werd laatst aangepast op vrijdag 11 juli 2014 - 11:07
Auteur(s): Team