Coronavirus COVID-19

Informatie voor UZA-patiënten en bezoekers | Reserveer hier een afspraak voor een PCR-test
Meer details Meer details

Orale glucosetolerantietest (oGTT)

Een orale glucosetolerantietest test hoe suiker in uw lichaam verwerkt wordt en, of daarbij hormonale problemen optreden. Hiermee onderzoeken we of uw kind diabetes mellitus type 2 heeft.

Wanneer wordt de oGTT uitgevoerd?

We nemen de test af bij kinderen met een verhoogd risico op diabetes mellitus of een gestoorde glucosehuishouding:
  • Overgewicht
  • Kenmerken van insulineresistentie (acanthosis nigricans)
  • Familiaal voorkomen (te klein geboren kind met inhaalgroei)
  • Mucoviscidose of taaislijmziekte
  • Lage bloedsuikers na de maaltijd (reactieve hypoglycemie)

Hoe verloopt een oGTT?

van voorbereiding tot resultaat

Voorbereiding

Uw kind moet nuchter zijn voor het onderzoek. Dit wil zeggen dat uw kind 8 uur vóór de test niet mag eten of drinken en geen medicatie mag innemen.

De oGTT

  • De test start met een eerste bloedname. Deze gebeurt nuchter.
  • Uw kind drinkt een suikerdrankje (glucose) om een maaltijd na te bootsen. 
  • Afhankelijk van de reden voor het onderzoek wordt nadien om het halfuur bloed genomen gedurende 2 tot 5 uur.

In het bloed kunnen we zien hoe het lichaam reageert op het glucosedrankje door te kijken naar suikerspiegels en insulinespiegels.

De resultaten

We bespreken de resultaten van de test met u en uw kind op een opvolgraadpleging. Uw huisarts ontvangt ook de resultaten.

  • Bij screening op diabetes mellitus beoordelen we de glucosetolerantie: normaal, gestoord of diabetes mellitus. We beoordelen of er al of niet insulineresistentie is.
  • Bij kinderen met een lage bloedsuikers na de maaltijd is de interpretatie zeer individueel.

Vragen?

Secretariaat kindergeneeskunde: tel. 03 821 32 51

Laatst aangepast: 18 november 2021