Orale glucosetolerantietest (oGTT)

Een orale glucosetolerantietest test hoe suiker in uw lichaam verwerkt wordt en, of daarbij hormonale problemen optreden. Hiermee onderzoeken we of uw kind diabetes mellitus type 2 heeft.

Wanneer wordt de oGTT uitgevoerd?

We nemen de test af bij kinderen met een verhoogd risico op diabetes mellitus of een gestoorde glucosehuishouding:
  • Overgewicht
  • Kenmerken van insulineresistentie (acanthosis nigricans)
  • Familiaal voorkomen (te klein geboren kind met inhaalgroei)
  • Mucoviscidose of taaislijmziekte
  • Lage bloedsuikers na de maaltijd (reactieve hypoglycemie)

Hoe verloopt een oGTT?

van voorbereiding tot resultaat

Voorbereiding

Uw kind moet nuchter zijn voor het onderzoek. Dit wil zeggen dat uw kind 8 uur vóór de test niet mag eten of drinken en geen medicatie mag innemen.

De oGTT

  • De test start met een eerste bloedname. Deze gebeurt nuchter.
  • Uw kind drinkt een suikerdrankje (glucose) om een maaltijd na te bootsen. 
  • Afhankelijk van de reden voor het onderzoek wordt nadien om het halfuur bloed genomen gedurende 2 tot 5 uur.

In het bloed kunnen we zien hoe het lichaam reageert op het glucosedrankje door te kijken naar suikerspiegels en insulinespiegels.

De resultaten

We bespreken de resultaten van de test met u en uw kind op een opvolgraadpleging. Uw huisarts ontvangt ook de resultaten.

  • Bij screening op diabetes mellitus beoordelen we de glucosetolerantie: normaal, gestoord of diabetes mellitus. We beoordelen of er al of niet insulineresistentie is.
  • Bij kinderen met een lage bloedsuikers na de maaltijd is de interpretatie zeer individueel.

Vragen?

Secretariaat kindergeneeskunde: tel. 03 821 32 51

Laatst aangepast: 18 november 2021