Oppunstelling van uw stofwisseling (metabole oppuntstelling)

Hoe ontstaat overgewicht/obesitas?

Overgewicht en obesitas zijn chronische aandoeningen waar de wetenschap nog lang niet alles over weet en volop onderzoek naar uitvoert. Als de hoeveelheid calorieën die u inneemt systematisch groter is dan het aantal calorieën dat u verbruikt, neemt uw gewicht toe. Zo'n onevenwicht kan tot stand komen door teveel of verkeerd eten of te weinig beweging. Meestal spelen beide factoren een rol. 

Ook erfelijkheid of hormonale problemen kunnen meespelen bij het ontstaan van overgewicht, maar vormen zelden de belangrijkste verklaring. Ook de ruststofwisseling speelt een rol. 

Waarom wordt een metabole oppuntstelling uitgevoerd?

Tijdens de eerste raadpleging heeft uw behandelende arts uw gewichtsprobleem zo goed mogelijk in kaart gebracht en heeft hij beslist dat een metabole oppuntstelling wenselijk is:

 • Om na te kijken of er hormonale stoornissen zijn die het overgewicht kunnen verklaren of veroorzaken.
 • Om de gevolgen van het overgewicht op te sporen: bloedvetstoornissen, diabetes, nieraantasting, leververvetting en hoge bloeddruk.
 • Om de vetverdeling in het lichaam te bekijken: is er vooral onderhuidse vetopstapeling of vooral organisch vet? Dit is belangrijk bij de behandeling en bij mogelijke risico's zoals hart- en vaatlijden.

Hoe verloopt het onderzoek?

Metabole oppuntstelling in opname

Voor de opname

 • 24-uurs-urinecollectie: voordat u wordt opgenomen, moet u uw urine gedurende 24 uur verzamelen. 
 • Ademtest: hiermee gaan we de werking van uw lever na.
 • Vermijd (zware) fysieke activiteit 3 dagen voor de opname.
 • Vermijd alcoholinname 24 uur voor de opname.
 • Vermijd afwijkende voedings- en vochtinname 3 dagen voor de opname.
 • Beperk het roken.

Dag van de opname 

1. Meld u aan in de inkomhal en ga vervolgens naar route 74. 

2. Onderstaande onderzoeken maken deel uit van uw metabole oppuntstelling. Het is mogelijk dat u niet alle onderzoeken hoeft te ondergaan en/of dat uw arts voor u nog bijkomende onderzoeken heeft aangevraagd. We proberen de opeenvolging van de geplande onderzoeken zo vlot mogelijk te laten verlopen. De onderzoeken duren ongeveer een halve dag. Soms kan de wachttijd voor een onderzoek uitlopen, wij danken u alvast voor uw begrip. 

3. Als alle onderzoeken afgerond zijn, bent u meestal klaar tussen 16 u. en 17 u. Op dat moment kunt u het UZA verlaten. Verwittig de verpleegkundige even voor u vertrekt. Bespreek ook tijdig uw ontslag met uw naaste omgeving.  

Bent u zwanger? Vermeld dit dan zeker vooraf.

Na de onderzoeken

U krijgt een afspraak bij de behandelende arts voor de bespreking van de resultaten. Afhankelijk daarvan stippelt hij met u een verder behandelingsplan uit.

Metabole oppuntstelling op raadpleging

Voor de onderzoeken

 • 24-uurs-urinecollectie: voordat u wordt opgenomen, moet u uw urine gedurende 24 uur verzamelen. 
 • Vermijd (zware) fysieke activiteit 3 dagen voor de opname.
 • Vermijd alcoholinname 24 uur voor de opname.
 • Vermijd afwijkende voedings- en vochtinname 3 dagen voor de opname.
 • Beperk het roken.

Dag van de onderzoeken

1. Kom nuchter naar het UZA en meld u aan in de inkomhal. Vervolgens volgt u route 114. Bent u als patiënt in het UZA gekend, dan hoeft u zich niet eerst in te schrijven in de inkomhal en komt u rechtstreeks naar route 114.

2. Onderstaande onderzoeken maken deel uit van uw metabole oppuntstelling. Het is mogelijk dat u niet alle onderzoeken hoeft te ondergaan en/of dat uw arts voor u nog bijkomende onderzoeken heeft aangevraagd. We proberen de opeenvolging van de geplande onderzoeken zo vlot mogelijk te laten verlopen. De onderzoeken duren ongeveer een halve dag. Soms kan de wachttijd voor een onderzoek uitlopen, wij danken u alvast voor uw begrip. 

3. Als alle onderzoeken afgerond zijn, kunt u het UZA verlaten. U eet best nog een lichte maaltijd voor u vertrekt.

Bent u zwanger? Vermeld dit dan zeker vooraf.

Na de onderzoeken

U krijgt een afspraak bij de behandelende arts om de resultaten te bespreken. Afhankelijk daarvan stippelt hij met u een verder behandelingsplan uit.

Laatst aangepast: 14 januari 2022