OPAT (Outpatiënt Parenteral Antimicrobial Therapy)

Contact

Zijn er klinische problemen, problemen met de katheter of logistieke problemen, contacteer dan:

  • Tijdens de kantooruren (8:00 tot 16:30 uur): de OPAT-verpleegkundige via 03 821 45 87
  • Buiten de kantooruren/weekend: de verpleegafdeling infectieziekten, tropische geneeskunde via 03 436 81 70

Meer informatie kan je terugvinden in de informatiebrochure over OPAT.

Wat is OPAT?

OPAT staat voor Outpatiënt Parenteral Antimicrobial Therapy, ofwel intraveneuze antimicobiële behandeling in de thuisomgeving. Voor sommige infecties kan een langdurige toediening van intraveneuze (IV) antibiotica aangewezen zijn. Bij intraveneuze antibiotica komen de antibiotica via een infuus rechtstreeks in het bloed. Hierdoor zijn ze in grote hoeveelheden in het bloed aanwezig en kunnen ze voldoende actief zijn op de plaats van de infectie, wat niet altijd lukt met medicatie via de mond.

Bepaalde infecties van bijvorbeeld botten en gewrichten, hartkleppen of prostaat moeten vaak gedurende langere tijd (meestal enkele weken) worden behandeld, waarbij een verblijf in het ziekenhuis niet langer noodzakelijk is. Je behandelende arts bekijkt met het OPAT-team of jouw behandeling thuis verdergezet kan worden na de opstart in het ziekenhuis.

Wat zijn de voordelen van OPAT?

Het grootste voordeel van OPAT is dat je behandeld kan worden in je eigen thuisomgeving, en zo ook je dagelijkse activiteiten sneller kan hervatten. We streven er zo naar jou een betere kwaliteit van zorg te bieden.

Wie komt in aanmerking voor OPAT?

De behandelende arts in het ziekenhuis beslist in overleg met het OPAT-team (een arts gespecialiseerd in infectieziekten en een OPAT-verpleegkundige) of een behandeling met intraveneuze antibioticatherapie thuis voor jou mogelijk is. Zij gaan na of aan alle nodige voorwaarden wordt voldaan. De behandelend arts en het OPAT-team zullen alle aspecten van de behandeling voorafgaand met jou bespreken. Jij maakt als patiënt de uiteindelijke keuze of je de intraveneuze antibioticatherapie thuis wil verderzetten. Bij een akkoord via geïnformeerde toestemming zullen de zorgverleners in het ziekenhuis starten met de ontslagregeling. Dit neemt een tweetal werkdagen in beslag vanaf je de toestemming hebt gegeven.

OPAT kernteam
Senior staflid algemene inwendige geneeskunde, infectieziekten & tropische geneeskunde
OPAT verpleegkundige
Verpleegkundige algemeen inwendige geneeskunde
Ziekenhuisapotheker HOST team
OPAT verpleegkundige
Verpleegkundige algemeen inwendige geneeskunde

Hoe verloopt intraveneuze antibioticatoediening thuis?

Antibioticatoedoening door de thuisverpleegkundige

De thuisverpleegkundige begeleidt je tijdens de antibioticatoediening: hij/zij bereidt de medicatie voor, controleert de insteekplaats van de katheter en het katheterverband, geeft de medicatie via een infuus en volgt eventuele infecties op.
 

Dagelijkse opvolging via UZA@home app

Je ontvangt dagelijks een bevraging via de UZA@home app. De OPAT-verpleegkundige volgt je ingestuurde metingen en ingevulde vragenlijs­ten op via UZA@ home. Op basis van die gegevens kan de OPAT-verpleegkundige contact met jou opnemen indien nodig (telefonisch of via UZA@ home).

Wekelijkse controleraadpleging

Je komt wekelijks langs op de OPAT-raadpleging in het UZA. Tijdens deze raadpleging:
  • nemen we bloedstalen die de OPAT-arts evalueert
  • bekijken we het verdere verloop van de therapie
  • controleren en verzorgen we de katheter
  • doen we eventuele aanpassingen aan de therapie
 

Praktische informatie voor thuisverpleegkundigen

Als thuisverpleegkundige begeleid je de patiënt tijdens de antibioticatoediening: je bereidt de medicatie voor, controleert de insteekplaats van de katheter en het katheterver­band, geeft de medicatie via een infuus en volgt eventuele infecties op.

Het is belangrijk dat de toediening van antibiotica thuis gebeurt door een verpleegkundige die hiermee vertrouwd is en de nodige opleiding heeft gekregen. Indien nodig kunnen we extra training voor thuisverpleegkundigen geven in het UZA.


 
Laatst aangepast: 30 oktober 2023